Zespół programowy kierunku Pedagogika specjalna

1 . dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UR- kierownik zespołu (email: [email protected]

2. dr Aleksandra Mach,

3. dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak,

4. dr Aneta Lew-Koralewicz,

5. dr Agnieszka Łaba-Hornecka,

6. - student