Ogłoszenia Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Zmiana w harmonogramie zajęć prowadzonych przez p. mgr Małgorzatę Kiełb (II Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna /Stacjonarne/5 letnie):

Zmiany

************************************

 

Instrukcja aktywacji konta studenckiego dla studentów rozpoczynających studia na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2020/2021

 

Elektroniczne konto studenckie daje dostęp między innymi do następujących systemów funkcjonujących na Uniwersytecie Rzeszowskim:

 

Procedura aktywacji konta

Konto mogą aktywować studenci posiadający ważną Elektroniczną Legitymację Studencką. Aby aktywować konto należy:

  • Wejść na stronę ur.edu.pl i kliknąć „Wyślij hasło na adres e-mail”
  • W polu „Login” wprowadzić swój login wraz z domeną „@stud.ur.edu.pl”

Login tworzony jest według wzoru (bez polskich znaków):
[pierwsza_litera_imienia]+[pierwsza_litera_nazwiska]+[nr_albumu]
Należy zwrócić uwagę, że nr albumu jest numerem sześciocyfrowym odczytanym z elektronicznej legitymacji studenckiej

Przykład: Jan Kowalski o numerze albumu 012345 wpisze w polu „Login” [email protected]

  • W polu „Adres e-mail” wpisać adres e-mail wykorzystywany w procesie rekrutacji (adres e-mail przeniesiony do systemu Wirtualnej Uczelni)
  • Po zaznaczeniu „Nie jestem robotem” kliknąć „Wyślij”

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link służący do ustalenia własnego hasła. Po prawidłowej zmianie hasła konto jest aktywne.

 

******************************************

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, już teraz pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszego Uniwersytetu.

 

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną stanem epidemii w Polsce, bardzo prosimy o częste sprawdzanie bieżących informacji pojawiających się na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Jednocześnie przekazujemy Wam kilka, istotnych informacji:

 

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, osoba przyjęta na studia i wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta.  

 

W związku  z powyższym:

 

Studenci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji (złożenia ślubowania, podpisania oświadczeń, odbioru legitymacji studenckiej), a zatem zapraszamy do dziekanatu przy ul. Jałowego 24 do  dnia 19  października b.r.

Studia stacjonarne:

I Pedagogika II stopnia pok 108
Studia niestacjonarne: pok.103

Spotkania organizacyjne według grup wysłanych na indywidualne e-mail

I Pedagogika II stopnia profil ogólnoakademicki
Spotkanie organizacyjne:10.10.2020 sala 209

I grupa 8.25-9.05

II grupa 9.20-10.00

I pedagogika II stopnia profil praktyczny
Spotkanie organizacyjne:10.10.2020

I grupa  14.15-14.55 sala 214

II grupa 14.55-15.35 sala 203

III grupa 15.35-16.15 sala 214

 

I pedagogika I stopnia
Spotkanie organizacyjne 17.10.2020.

I grupa 12.20-13.00 sala 209

II grupa 13.00-13.40 sala 214Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie.

Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl(Link do innej strony)Uwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną.

 

 

Zachęcamy  także do zapoznania się z treścią:

 

  1. Regulaminu Studiów dostępnego na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/regulamin-studiow

 

  1. kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta