Ogłoszenia Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Dzień dobry,
w związku z objęciem województwa podkarpackiego czerwoną strefą oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń od 17 października 2020 r. nastąpiła zmiana terminu spotkania organizacyjnego oraz odwołanie wszystkich zajęć, które miały odbyć się w dniach 17-18 październik z przesunięciem ich na inny termin i obowiązkiem odrobienia.
O terminach odrabiania zajęć będziemy informowali Państwa w późniejszym terminie.

Spotkanie organizacyjne zostaje przesunięte na sobotę 17.10. na godzinę:
-1 rok Profil ogólnoakademicki I stopnia nazwiskami według alfabetu

 A-M 9:00 - 9:30
 N-Z 9.40-10.10 w sali nr 3 (na parterze)

1 rok Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5 letnie nazwiskami według alfabetu
A-J 11.00-11.30  w sali nr 3 (na parterze)
K-R 11.40-12.10  w sali nr 3 (na parterze)
S-Z 12.20-12.50  w sali nr 3 (na parterze)


Spotkanie zostanie ograniczone tylko i wyłącznie do zebrania niezbędnych dokumentów tj. oświadczenia o płatnościach, ślubowania , oświadczenia covid-19 oraz ewentualnego odebrania wyrobionych legitymacji.

Osoby, które nie mają wyrobionej legitymacji prosimy o przesyłanie na e-mail lub zabranie ze sobą na spotkanie potwierdzenia dokonania przelewu. Pomoże to usprawnić zamawianie legitymacji aby mogli Państwo logować się do wirtualnej uczelni oraz brać udział w zajęciach zdalnych.

Z wyrazami szacunku
mgr Anna Szczepanie
mgr inż. Katarzyna Stawarz

e-mail kontaktowy:
[email protected]
[email protected]

*************************************

Instrukcja aktywacji konta studenckiego dla studentów rozpoczynających studia na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2020/2021

 

Elektroniczne konto studenckie daje dostęp między innymi do następujących systemów funkcjonujących na Uniwersytecie Rzeszowskim:

 

Procedura aktywacji konta

Konto mogą aktywować studenci posiadający ważną Elektroniczną Legitymację Studencką. Aby aktywować konto należy:

 • Wejść na stronę ur.edu.pl i kliknąć „Wyślij hasło na adres e-mail”
 • W polu „Login” wprowadzić swój login wraz z domeną „@stud.ur.edu.pl”

Login tworzony jest według wzoru (bez polskich znaków):
[pierwsza_litera_imienia]+[pierwsza_litera_nazwiska]+[nr_albumu]
Należy zwrócić uwagę, że nr albumu jest numerem sześciocyfrowym odczytanym z elektronicznej legitymacji studenckiej

Przykład: Jan Kowalski o numerze albumu 012345 wpisze w polu „Login” [email protected]

 • W polu „Adres e-mail” wpisać adres e-mail wykorzystywany w procesie rekrutacji (adres e-mail przeniesiony do systemu Wirtualnej Uczelni)
 • Po zaznaczeniu „Nie jestem robotem” kliknąć „Wyślij”

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link służący do ustalenia własnego hasła. Po prawidłowej zmianie hasła konto jest aktywne.

 

******************************************

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, już teraz pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszego Uniwersytetu.

 

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną stanem epidemii w Polsce, bardzo prosimy o częste sprawdzanie bieżących informacji pojawiających się na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Jednocześnie przekazujemy Wam kilka, istotnych informacji:

 

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, osoba przyjęta na studia i wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta.  

 

W związku  z powyższym:

 

Studenci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji (złożenia ślubowania, podpisania oświadczeń, odbioru legitymacji studenckiej), a zatem zapraszamy do dziekanatu przy ul. Jałowego 24 do  dnia 19  października b.r.

Studia stacjonarne:

I Pedagogika II stopnia pok 108
Studia niestacjonarne: pok.103

Spotkania organizacyjne według grup wysłanych na indywidualne e-mail

I Pedagogika II stopnia profil ogólnoakademicki
Spotkanie organizacyjne:10.10.2020 sala 209

I grupa 8.25-9.05

II grupa 9.20-10.00

I pedagogika II stopnia profil praktyczny
Spotkanie organizacyjne:10.10.2020

I grupa  14.15-14.55 sala 214

II grupa 14.55-15.35 sala 203

III grupa 15.35-16.15 sala 214

 

I pedagogika I stopnia
Spotkanie organizacyjne 17.10.2020.

I grupa 12.20-13.00 sala 209

II grupa 13.00-13.40 sala 214Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie.

Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl(Link do innej strony)Uwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną.

 

 

Zachęcamy  także do zapoznania się z treścią:

 

 1. Regulaminu Studiów dostępnego na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/regulamin-studiow

 

 1. kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta

 

*********************************

I Ped. przedszk. i wczesn. 5l. Stacjonarne grupa ćwiczeniowa 1,2,3,4, W dniu 09.10.2020 zajęcia z dr Joanną Leśniak Emisja głosu ćwiczenia zostają odwołane (zajęcia zostaną odrobione w późniejszym czasie)

*********************************

W dniu 3.10.2020 dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych dla kierunków Pedagogika oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna będzie nieczynny. Dyżury rozpoczną się od 10 października (sobota)