Zespół programowy kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

  1. Dr hab. Marta Uberman, prof. UR - kierownik zespołu, (email: [email protected]
  2. Dr Barbara Lulek,
  3. Dr Anna Wańczyk-Welc,
  4. Dr Beata Romanek,
  5. Dr Wojciech Motyka,
  6. Marcelina Misiewicz - studentka.