Zespół programowy kierunku Nauki o Rodzinie

  1. Dr Magdalena Urbańska - kierownik zespołu,
  2. Dr Wiesław Matyskiewicz,
  3. Dr Hubert Sommer,
  4. Dr Małgorzata Marmola,
  5. Dr Justyna Meissner-Łozińska,
  6. Natalia Pawlikowska - studentka.