Ogłoszenia FiR

Zajęcia z przedmiotu Fundusze i Programy UE prowadzone przez dr hab. Teresę Miś, które odbyć się miały 4 czerwca zostaną odrobione w dniu 7 czerwca (godz. 16.30-18.00)