Zespół programowy kierunku Finanse i Rachunkowość

1 . dr Ewelina Rabiej - kierownik zespołu (email: [email protected]

2. dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR,

3. dr Krzysztof Nowak,

4. dr Jolanta Wojnar,

5. mgr Rafał Pitera,

6. Izabela Jajko - student