Zespół programowy kierunku Ekonomia

1 . dr Lidia Kaliszczak - kierownik zespołu (email: [email protected]

2. dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR,

3. dr Magdalena Cyrek,

4. dr Kazimierz Cyran,

5. dr Jadwiga Pawłowska-Mielech,

6. Bartosz Kocyło - student.