Ogłoszenia Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 

Zajęcia z dr Katarzyną Cwynar w dniu 29 października zostają odwołane

**********************************

Zajęcia z dr Dominikiem Szczepańskim w dniach 21-25 października zostają odwołane i będą odrobione w późniejszym terminie:

Środa: Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok, I st., - Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (ćwiczenia: 8.00 - 10.15 oraz 10.30 - 12.45)

Czwartek: Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok, I st., - Systemy polityczne (ćwiczenia: 8.00 - 10.15 oraz 10.30 - 12.45)

Piątek: Politologia II r., I st., - Współczesne systemy polityczne: (wykład: 8.00 - 10.15, ćwiczenia: 10.30 - 12.45)

Niedziela: Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok, I nst., - Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (ćwiczenia: 8.00 - 11.00)

*********************************

Zajęcia z dr M.Skibą (2 rok BW studia stacjonarne oraz niestacjonarne) zostają odwołane do dnia 31.10.2020r.

************************************

Szanowni Państwo,

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim,

osoba przyjęta na studia w ramach I i II tury rekrutacji wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta. 

W związku  z powyższym:

  1. Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl. Uwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną. Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta.

 Wpłatę prosimy uiścić najlepiej do 13.10.2020 r.

  1. W załączeniu przesyłamy:
  • druk zawierający rotę ślubowania;
  • druk oświadczenia w sprawie wirusa SARS-CoV-2.;
  • druk oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Rzeszowskim.

  

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią, wypełnienie i podpisanie, a następnie dostarczenie do Dziekanatu KNS UR al. Kopisto 2a, budynek A2, pok. 30 b z zachowaniem następującego harmonogramu:

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia studia niestacjonarne  16.10.2020 r. godz. 10.00

Praca socjalna II stopnia studia niestacjonarne  16.10.2020 r. godz. 11.00

Praca socjalna II stopnia studia niestacjonarne  16.10.2020 r. godz. 12.00

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia studia niestacjonarne  17.10.2020 r. godz. 9.30-12.00

 

  1. Prosimy także o zapoznanie się z treścią kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie: https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta.
***************************************
Następujące zajęcia z dr hab. B. Kotarbą w dniu 9.10.2020 (piątek) odbędą się w formie zdalnej:
Bezpieczeństwo Wewnętrzne I, rok II, grupa 01, Wstęp do badań w naukach społecznych, ćwiczenia 12:30-14:45
Bezpieczeństwo Wewnętrzne I, rok II, grupa 02, Wstęp do badań w naukach społecznych, ćwiczenia 15:00-17:45

*******************************************

Zajęcia z mgr Iwoną Piórkowską- Kapicą w dniach 05.10.-09.10.2020 r. zostają odwołane

********************************************

Zajęcia z technologii informacyjnej z mgr Karolem Piękosiem w dniach 05.10.-09.10.2020 r. zostają odwołane.