Ogłoszenia Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zmiana w terminach zajęć prowadzonych przez dr Zbigniewa Małodobrego w dniu 19.04.2021:

BW II rok I stopień gr2 "Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni", godz. 12.15-13.00
BW I rok I stopień gr1, "Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia", godz. 13.15-14.00
BW I rok I stopień gr2, "Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia", godz. 14.00-14.45

***************************

I rok II stopnia Bezpieczeństwo wewnętrzne (niestacjonarne)

Zajęcia z dr Robertem Zapartem z przedmiotu Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
z dnia 22.05. zostają
przeniesione na dzień 24.04.(sobota) - od 12.45 do 16.30.