Informacje dla studentów

Administracja II st. stacjonarna - rok I Zajęcia z dn. 14.10.2020 r. z przedmiotu Formy działania administracji, prowadzone przez mgr Karola Hermanowskiego, zostaną odrobione w dn.

16.11.2020 r.

********************************

Administracja  -  rok III

Zajęcia z przedmiotu Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego z dnia

28.10.2020 r.

prowadzone przez dr hab. Anetę Kowalczyk, prof. UR zostają przeniesione na godzinę 8:00.

 

***************************************

Informacja dotyczy osób przyjętych w II turze rekrutacji

Studia stacjonarne

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, już teraz pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszego Uniwersytetu.

 

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną stanem epidemii w Polsce, bardzo prosimy o częste sprawdzanie bieżących informacji pojawiających się na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Jednocześnie przekazujemy Wam kilka, istotnych informacji:

 

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, osoba przyjęta na studia i wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta.  

 

W związku  z powyższym:

 

Studenci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji (złożenia ślubowania, podpisania oświadczeń, odbioru legitymacji studenckiej), a zatem zapraszamy do dziekanatu (ul. Grunwaldzka 13, pok. nr 3) w dniu 19  października b.r.

 

 

I rok kierunek prawo (studia stacjonarne)

I rok kierunek administracja (studia stacjonarne)

I rok administracja II stopnia (studia stacjonarne)

 

 

UWAGA: ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego bardzo ważne jest aby ściśle przestrzegać poniższego harmonogramu:

 

W tym samym czasie, jeżeli to będzie możliwe, zostaną Wam wydane legitymacje studenckie.

 

Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie.

Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.plUwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną.

 

 

Zachęcamy  także do zapoznania się z treścią:

 

  1. Regulaminu Studiów dostępnego na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/regulamin-studiow

 

  1. kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta

 

**********************************

III administracja stacjonarna

Seminarium dyplomowe z dr hab. Lidią Brodowski, prof. UR odbędzie się 15.10.2020r. o godz. 11,00 s.200

*****************************

 Informujemy, że studenci kierunku Administracja II rok, studia

stacjonarne, w miesiącu listopadzie b.r. będą odbywać obowiązkowe praktyki zawodowe.

  W tym czasie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne dla tych studentów.

***************************

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, już teraz pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszego Uniwersytetu.

 

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną stanem epidemii w Polsce, bardzo prosimy o częste sprawdzanie bieżących informacji pojawiających się na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, na serwisie społecznościowym Facebook.

 

Jednocześnie przekazujemy Wam kilka, istotnych informacji:

 

Zgodnie z  § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, osoba przyjęta na studia i wpisana na listę studentów nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką po nabyciu praw studenta.  

 

W związku  z powyższym:

 

Studenci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji (złożenia ślubowania, podpisania oświadczeń, odbioru legitymacji studenckiej), a zatem zapraszamy do dziekanatu (ul. Grunwaldzka 13, pok. nr 3) w dniach 16-17 października b.r.

16 października -  od godz.  10,00 do 14,00

17 października -   od  godz. 9,00 do  13,00

 

I rok kierunek prawo (studia niestacjonarne)

I rok kierunek administracja (studia niestacjonarne)

I rok administracja II stopnia (studia niestacjonarne)

 

 

UWAGA: ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego bardzo ważne jest aby ściśle przestrzegać powyższego harmonogramu

 

W tym samym czasie, jeżeli to będzie możliwe, zostaną Wam wydane legitymacje studenckie.

 

Aby uzyskać legitymację studencką należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za jej wydanie.

Nowa legitymacja nie jest potrzebna aktualnym studentom UR, którzy mają jeszcze wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Opłatę należy uiścić na numer subkonta, który można pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.plUwaga! Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacano opłatę rekrutacyjną.

 

 

Zachęcamy  także do zapoznania się z treścią:

 

  1. Regulaminu Studiów dostępnego na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/regulamin-studiow

 

  1. kodeksu etyki studenta, dostępną na stronie:

https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/kodeks-etyki-studenta

 

 

******************************

Dyżur Pani  dr hab. Elżbiety Feret, prof UR  w dniu 06.10.2020 odbędzie się on - line w godzinach od 8.00 do 9.30

******************************

 Zajęcia dydaktyczne z dr Anną Wójtowicz-Dawid zostają odwołane w dniach od 01.10 do 09.10 z powodu choroby

*******************************

Zajęcia dydaktyczne z dr Ewą Bonusiak zostają odwołane w dniach 01-02.10 i 08-09.10 z powodu choroby.

*******************************

Zajęcia z języków obcych z dn. 26.09.2020 r. dla kierunków Prawo studia niestacjonarne oraz Administracja I stopnia studia niestacjonarne (pierwsze roczniki) zostają przełożone na dzień 12.12.2020 r. (sala 204)

*************************************************

Tutoring akademicki -  rekrutacja

 

Tutoring akademicki to skuteczna metoda dydaktyczna ukierunkowana na rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, która od lat praktykowana jest w renomowanych uczelniach na świecie. Zajęcia tutorskie odbywają się w formie indywidualnych spotkań studenta z wykładowcą. Są one ukierunkowane na podniesienie kompetencji studenta
w zakresie  sztuki prowadzenia dyskusji, redagowania tekstów naukowychprezentacji wiedzy.

Spotkania tutorskie w Instytucie Nauk Prawnych będą się odbywały w semestrze zimowym 2020/2021 i obejmą zakresem tematycznym prawo konstytucyjne (dr K.Szwed) oraz postępowanie cywilne (prof. UR dr hab. A.Kościółek).

Zasady rekrutacji

Studenci zainteresowani tutoringiem powinni najpóźniej do dn. 12.10 br. przekazać: podanie, życiorys oraz list motywacyjny na adres mailowy: [email protected] (prawo konstytucyjne) lub [email protected] (postępowanie cywilne).

Wymaganiem wstępnym jest uzyskanie w danym momencie studiów przepisaną ilość punktów ECTS, jak również brak zaległości związanych z zaliczeniem jakiegokolwiek przedmiotu oraz średnia ocen nie niższa niż 4.0.

Studenci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

****************************************************

dyżur Pana prof. dr hab. Stanisława Sagana odbędzie się 28.09.2020 r., godz. 9:30.

*******************************

1.09.2020r. o godz. 9.30 odbędzie się dyżur ( pokój, budynek Pl. Ofiar Getta), na którym będą zbierane prace dyplomowe.

 7.09.2020r. są zaplanowane obrony prac dyplomowych.

prof. dr hab. Stanisław Sagan

****************************

Uwaga

W dniach 04-10.06 prof. dr hab. Stanisław Sagan będzie prowadził konsultacje dla studentów (dotyczy to przede wszystkim seminarzystów) w swoim gabinecie na pl. Ofiar Getta

 

 

Egzaminy Komisyjne