Informacje dla studentów

 
Administracja I stopnia stacjonarna - rok II
Zajęcia z przedmiotu Prawo administracyjne prowadzone 
przez mgra G. Łaskawskiego z dnia 01.03.2021 r. zostają przeniesione na dzień 03.03.2021.
Zajęcia odbędą się według następującej kolejności: grupa 2 - 15:00, grupa 3 - 16:45, grupa 4 - 18:30.**************************

Administracja I st. stacjonarna - rok I Zajęcia z przedmiotu Nauka administracji prowadzone

przez dr hab. A. Barczewską-Dziobek, prof. UR w dniu 25.02.2021 r. nie odbędą się.
Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie. Administracja I st. stacjonarna - rok I Zajęcia z przedmiotu Prawo i organizacja ochrony środowiska prowadzone
przez dra A. Mazurkiewicza w dniu 26.02.2021 r. nie odbędą się.
Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


*********************************
Administracja I st. stacjonarna - rok III Zajęcia z przedmiotu Prawo gospodarcze UE prowadzone przez

dra B. Wiklańskiego w dniu 24.02.2021 r. nie odbędą się.
Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie. ********************************* Administracja II st. stacjonarna - rok II Zajęcia z przedmiotu Proces inwestycyjno-budowlany.
Zagadnienia administracyjnoprawne, prowadzone przez
dra B. Wiklańskiego w dniu 24.02.2021 r. nie odbędą się.
Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.