Informacje dla studentów

Administracji I stopnia stacjonarna - rok III
Zajęcia z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe prowadzone
przez mgr J. Łubinę zaplanowane na dzień: - 10.05.2021 r. odbędą się 30.04.2021 r.
dla g. 3 w godz. 8:00-9:30 oraz 05.05.2021 r. dla g. 4 w godz. 8:00-9:30,
- 17.05.2021 r. odbędą się 26.05.2021 r.
dla g. 3 w godz. 8:00-9:30, dla g. 4 w godz. 9:45-11:15.
 ****************************
Zajęcia prowadzone przez dr hab. M. Klejnowską, prof. UR z dn. 22.04.2021 r.

(czwartek) wyjątkowo odbędą się według tygodnia dydaktycznego "A".
Dalsze zajęcia będą odbywać się już według nowego podziału na tygodnie dydaktyczne,

w szczególności w następnym tygodniu zajęcia znowu będą się odbywać według tygodnia "A".

******************************
Aktualne terminy seminariów prowadzonych przez dr hab. Dagmarę Kuźniar
dla studentów I roku administracji II st.(studia niestacjonarne):
-31.03 i 8.04 - godz. 18:00-19:30
-16.04 - godz. 17:00-18:30
-22.04 - godz. 18:00-19:30
-30.04, 7.05, 14.05, 21.05, 28.05, 4.06 godz. 17:00-18:30