Zespół programowy kierunku Administracja

1 . dr hab. Agata Barczewska-Dziobek - kierownik zespołu (email: [email protected])

2. dr hab. Dagmara Kuźniar, prof. UR,

3. dr Bogdan Jaworski,

4. dr Jan Plis,

5. mgr Karol Hermanowski,

6. Justyna Papiernik - student.