Zespół ds. Jakościowej oceny prac dyplomowych

Zespół ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

 

Lp.

Dyscyplina

Kierunek

Członkowie zespołów

1.

Nauki Socjologiczne

Nauki o rodzinie

Ks. dr Wiesław Matyskiewicz

Praca socjalna

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR

Socjologia

Dr Krzysztof Piróg

2.

Pedagogika

Pedagogika

Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dr Aneta Lew-Koralewicz

 

Dr Marek Hallada

3.

Nauki Prawne

Prawo

Dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

Administracja

Dr hab. Dagmara Kuźniar, prof. UR

 

Dr Małgorzata Trybus

4.

Ekonomia i finanse

Ekonomia

Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR

Finanse i rachunkowość

Dr Jolanta Wojnar

 

Dr Kazimierz Cyran

5.

Nauki o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

 

Dr Dominik Szczepański

 

Dr Grzegorz Pawlikowski

6.

Nauki o polityce i administracji

Politologia

Dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

 

Dr Dominik Szczepański

 

Dr Grzegorz Pawlikowski

 

Procedura oceny pracy dyplomowych

Zał I - arkusz oceny

Zał II - Zbiorcze zestawienie z oceny jakości prac dyplomowych za rok akademicki