Sekcja działalności dydaktycznej

Sekcja Działalności Dydaktycznej


Adres:


Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, bud. A2, pok. 34


E-mail: [email protected]


Tel.(17) 872 1453, 1455