Rada Naukowa Kolegium Nauk Społecznych

Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych
Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR
Dyrektorzy Instytutów
Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska
Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
Ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR
Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR
Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
Wybrani przedstawiciele:
z dyscypliny ekonomia i finanse
Dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR
Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR
Dr hab. Teresa Miś, prof. UR
Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
z dyscypliny nauk o polityce i administracji
Dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR
Dr hab. Przemysław Maj, prof. UR
Dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR
Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
z dyscypliny nauki prawne
Dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR
Dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR
Dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
Dr hab. Roman Uliasz, prof. UR
z dyscypliny pedagogika
Prof. dr hab. Roman Pelczar
Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
z dyscypliny nauki socjologiczne
Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR
Dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR
Dr hab. Beata Szluz, prof. UR
Dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR
Przedstawiciele Instytutów w charakterze osób zaproszonych
Dr Anna Kołomycew (Instytut Nauk o Polityce)
Dr Barbara Lulek (Instytut Pedagogiki)
Dr Bogdan Jaworski (Instytut Nauk Prawnych)
Dr Anna Witkowska-Paleń (Instytut Nauk Socjologicznych)
Dr Małgorzata Wosiek (Instytut Ekonomii i Finansów)