Rada Naukowa Kolegium Nauk Społecznych

Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych
dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
Dyrektorzy Instytutów
ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR
dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
Wybrani przedstawiciele:
z dyscypliny ekonomia i finanse
dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR
dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR
dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR
z dyscypliny nauk o polityce i administracji
dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR
dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR
dr hab. Przemysław Maj, prof. UR
prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska
z dyscypliny nauki prawne
dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR
dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR
dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR
dr hab. Roman Uliasz, prof. UR
z dyscypliny nauki socjologiczne
dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR
dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
z dyscypliny pedagogika
ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
prof. dr hab. Roman Pelczar
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
Przedstawiciele Instytutów w charakterze osób zaproszonych
dr Wojciech Kosior (Instytut Nauk Prawnych)
dr Barbara Lulek (Instytut Pedagogiki)
dr inż. Maciej Milczanowski (Instytut Nauk o Polityce)
dr Anna Witkowska-Paleń (Instytut Nauk Socjologicznych)
dr Małgorzata Wosiek (Instytut Ekonomii i Finansów)