Rada Dydaktyczna Kolegium Nauk Społecznych

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR - dziekan
dr Hubert Kotarski - prodziekan
dr Waldemar Lib - prodziekan
dr Marcin Niemczyk - prodziekan
dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR - prodziekan
mgr Małgorzata Smyczek - dyrektor dziekanatu
dr Jakub Kwak - sekretarz
dr hab. Agata Barczewska-Dziobek - kierownik zespołu prog. administracja
dr inż. Lidia Kaliszczak - kierownik zespołu prog. ekonomia
dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UR - kierownik zespołu prog. pedagogika specjalna
dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR - kierownik zespołu prog. prawo
dr Mira Malczyńska-Biały - kierownik zespołu prog. bezpieczeństwo wewnętrzne
dr inż. Maciej Milczanowski - kierownik zespołu prog. politologia
dr Ewelina Rabiej - kierownik zespołu prog. finanse i rachunkowość
dr hab. Marta Uberman, prof. UR - kierownik zespołu prog. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna profil praktyczny
dr Magda Urbańska - kierownik zespołu prog. nauki o rodzinie
dr Sławomir Wilk - kierownik zespołu prog. praca socjalna
dr Anna Witkowska-Paleń - kierownik zespołu prog. socjologia
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR - kierownik zespołu prog. pedagogika profil ogólnoakademicki
Alicja Cisowska - student
Bartosz Kocyło - student
Oliwia Kozioł - student
Diana Kujda - student
Sandra Zięba - student