Rada Dydaktyczna Kolegium Nauk Społecznych

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR - dziekan - przewodniczący Rady
dr Hubert Kotarski - prodziekan
dr Aleksandra Mach - prodziekan
dr Marcin Niemczyk - prodziekan
dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR - prodziekan
dr Małgorzata Bozacka - kierownik kierunku studiów praca socjalna
dr inż. Lidia Kaliszczak - kierownik kierunku studiów ekonomia
dr Paweł Kuca - kierownik kierunku studiów politologia
dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR - kierownik kierunku studiów finanse i rachunkowość
dr Konrad Kędzierski - kierownik kierunku studiów administracja
dr Dorota Semków - kierownik kierunku studiów prawo
dr hab. Marta Uberman, prof. UR - kierownik kierunku studiów pedagogika profil praktyczny
dr Magda Urbańska - kierownik kierunku studiów nauki o rodzinie
dr Anna Witkowska-Paleń - kierownik kierunku studiów socjologia
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR- kierownik kierunku studiów pedagogika profil ogólnoakad.
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR - kierownik kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne
Dominik Gaweł - student
Marcelina Misiewicz - student
Krystian Pasternak - student
Jakub Rzeźniczek - student
Mateusz Śliwa - student
mgr Małgorzata Smyczek - dyrektor dziekanatu
mgr Jakub Kwak - pracownik dziekanatu