Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski
Kolegium Nauk Społecznych
al. mjr. W. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
tel.: 17 872 10 11
e-mail: cs@ur.edu.pl