ASECU – Association of Economic Universities of South-Eastern Europe

Organizacja powstała w 1996 r. (w Salonikach, Grecja), zrzesza 60 uniwersytetów z 16 krajów. Głównym założeniem tej organizacji jest promocja oraz rozwój pracy naukowo-badawczej członków stowarzyszenia w świecie oraz praca nad doskonaleniem programów kształcenia stowarzyszonych uniwersytetów poprzez wymianę sylabusów oraz dyskusję nad zmianami w szkolnictwie wyższym w Europie, wymianę nauczycieli oraz studentów pomiędzy współpracującymi uniwersytetami.

Uniwersytet Rzeszowski w 2008 r., jako pierwszy uniwersytet z Polski został wpisany na listę członków tej organizacji. Przez lata wypracowano platformę wymiany myśli poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowych ASECU. Działalność stowarzyszenia jest związana z popularyzacją badań naukowych oraz środowiska akademickiego poszczególnych jej członków.

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytet Rzeszowski był organizatorem trzech konferencji oraz innych wydarzeń, na których prezentowane były poglądy naukowe zarówno przez naukowców, jak również studentów oraz doktorantów:

  1. 8th International Conference of ASECU “Determinants of regional development in the context of the globalization process”, organized by theRzeszow University Faculty of Economics, 17-18 May 2012, Rzeszow, Poland.
  2. 4th International Summer School and 4th International Conference of ASECU Youth “Socio-Economic Regional development in the context of European Integration”, 2014-07-15 - 2014-07-18 organized by theUniversity of Rzeszow Faculty of Economics.
  3. Szkoła Zimowa ASCECU Youth pt. „VIA CARPATIA - A ROUTE TO THE FUTURE; SOCIO-ECONOMIC AND GEOPOLITICAL ASPECTS"; 17-21.02.2020.
  4. „DEPOPULACJA W KRAJACH I REGIONACH TRÓJMORZA UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE”, 17.02.2020 r.

Stowarzyszenie ASECU posiada czasopismo naukowe, które jest platformą wymiany myśli i dyskusji naukowych - South-Eastern Europe Journal of Economics SEEJE.

Innym znaczącą aktywnością ASECU było powołanie do życia organizacji studentów w ramach stowarzyszenia - ASECU Youthktórego działalność nakierowana jest na studentów oraz ich rozwój.

Ostatnim przedsięwzięciem, jest powstanie ASECU-NAER (Network for Applied Economic Research), którego celem jest szeroko rozumiana współpraca naukowa poprzez prowadzenie wspólnych badań.