Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 2019/2020

 

Szanowni Państwo

Zapraszamy do odbioru świadectw studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela edycja 2019/2021.
Świadectwa będzie można odebrać osobiście w budynku UR ul. ks. Jałowego 24 pokój 101 w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek) w godzinach od 8.00-14.30.
Proszę o potwierdzenie odbioru świadectwa telefonicznie 17 872 1816.
Przepraszamy za opóźnienie spowodowane ograniczeniami związanymi z covid 19.

W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w wyznaczonym dniu będzie podany kolejny termin w ramach dyżuru sekretariatu.

 


Nr konta bankowego:

57 1030 1999 7897 0000 0191 0093

Dokonując wpłaty za czesne w opisie prosze zaznaczyć: Oplata za studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne edycja 2019-2021.

Uprzejmie informujemy, że od dnia wpłynięcia opłaty na konto bankowe Uniwersytetu Rzeszowskiego można ubiegać się w terminie do 7 dni o wystawienie faktury.

Fakturę należy zgłosić i odebrać u mgr Moniki Drzymały w pok. 220 (budynek przy ul. ks. J. Jałowego 24), tel. 17 8721821.

 

Harmonogram opłat za studia

Opłata za I semestr

- do 15 października 2019 r. - 800 zł.

- do 15 stycznia 2020 r. - 800 zł.

Opłata za II semestr

- do 15 marca 2020 r. - 800 zł.

- do 15 maja 2020 r. - 800 zł.

Opłata za III semestr

- do 15 listopada 2020 r. - 800 zł.

- do 15 stycznia 2021 r. - 800 zł.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacz uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

  • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej
  • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
  • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
  • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
  • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach - przez media - dla mediów”);
  • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I  lub II stopnia, którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela, oraz socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym - do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

  • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. prof. UR Marta Wrońska

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: mgr Piotr Karaś - tel. 178721821 e-mail: [email protected]

 

KOSZT STUDIÓW: 4 800 zł (1 600 zł za semestr)