Studia niestacjonarne

UWAGA

W celu wyświetlenia harmonogramu zajęć należy korzystać z przeglądarki Mozilla Firefox ver. 47 lub wyższa.

 

Instrukcja do harmonogramów:

  1. Wybierz rok, kierunek studiów i rodzaj studiów
  2. Wybierz specjalność

Zwróć uwagę na grupę i rodzaj zajęć, np. 1 ćw - oznacza 1 grupę ćwiczeniową, 2 war. - oznacza 2 grupę warsztatową.

 

Legenda

W kolumnie Forma zajęć litery oznaczają kolejno:

  • K- zajęcia w formie kontaktowej na Uczelni
  • Z- zajęcia zdalne
  • H- zajęcia hybrydowe

 

Przejdź do rozkładów zajęć dla studentów - studia niestacjonarne

 

Przejdź do indywidualnych rozkładów zajęć dla pracowników - studia niestacjonarne

Harmonogram organizacji zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Pedagogika / Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
rok akademicki 2020/2021, semestr letni