Rada Instytutu Pedagogiki

Terminarz posiedzeń Rady Instytutu Pedagogiki w roku akademickim 2020/2021

 

                Na podstawie § 3  ust. 2 Regulaminu Rady Instytutu stanowiącego jednostkę organizacyjną Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Rady w roku akademickim 2020/2021:

Semestr zimowy:

8 października 2020 r.

12 listopada 2020 r.

10 grudnia 2020 r.

14 stycznia 2021 r.

Semestr letni:

18 lutego 2021 r.

11 marca 2021 r.

8 kwietnia 2021 r.

13 maja 2021 r.

10 czerwca 2021 r.

 

 Dyrekcja Instytutu:

 1. Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR - Dyrektor
 2. Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR - Z-ca Dyrektora ds. nauki i jakości kształcenia, kierownik kierunku: Pedagogika, profil ogólnoakademicki
 3. Dr hab. Marta Uberman, prof. UR - Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych i organizacyjnych, kierownik kierunku: Pedagogiki przedszkolna i wczesnoszkolna, profil praktyczny  
 4. Dr Magda Urbańska, kierownik kierunku: Nauki o rodzinie

Pracownicy naukowi:

 1. Prof. dr hab. Beata Balogova
 2. Prof. dr hab. Waldemar Furmanek
 3. Prof. dr hab. Roman Pelczar
 4. Dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR
 5. Dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR
 6. Dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR
 7. Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR
 8. Dr hab. Edmund Juśko, prof. UR
 9. Dr hab. Remigiusz Kijak prof. UR
 10. Dr hab. Jolanta Lenart, prof. UR
 11. Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR
 12. Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
 13. Dr hab. Piotr Nowakowski, prof. UR
 14. Dr hab. Marek Paluch, prof. UR
 15. Dr hab. Jerzy Tomala, prof. UR
 16. Dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR
 17. Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
 18. Dr Jakub Czopek
 19. Dr Elżbieta Dolata
 20. Dr Bożena Dusza
 21. Dr Barbara Lulek
 22. Dr Izabela Marczykowska
 23. Dr Małgorzata Mormola
 24. Dr Sławomir Rębisz
 25. Dr Magdalena Wasylewicz

Pracownik administracji:

 1. Inż. Danuta M. Kucharska