DR CHODKOWSKI ZBIGNIEW

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Społecznej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Społecznej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

tel.: 790541799

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • andragogika, gerontologia
 • poradnictwo pedagogiczne i zawodowe
 • pedagogika pracy i rozwój zawodowy człowieka dorosłego
 • samokształcenie, kształcenie, doskonalenie
 • opieka, wychowanie i edukacja - rodzina
 • aksjologia i prakseologia
 • technologie informacyjno-komunikacyjne

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku pod redakcją Beaty Wołosiuk i Mariana Nowaka, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2012, Zbigniew Chodkowski - Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych a typ społeczności przez nich zamieszkiwanej, str. 215-237, ISBN 978-83-61044-93-2.
 2. Medzigeneracne mosty, vstupujeme do roka medzigeneracnej solidarity pod redakcją Beaty Balogovej, Preszów 2012, Zbigniew Chodkowski - Znaczenie studiów podyplomowych w łagodzeniu różnic pokoleniowych, str. 232-242, ISBN 978-80-555-0548-0 (format PDF).
 3. Ojcostwo powołanie czy zadanie? pod red. Jana Zimnego, Stalowa Wola 2013, Zbigniew Chodkowski - Typ społeczności pochodzenia a postrzeganie przez młode kobiety roli ojca, str. 34-54, ISBN 978-8363835-12-5.
 4. Perspektivy profesijnej etiky pod red. Vasil Gluchman, Presov 2014, Zbigniew Chodkowski - Etyka w poradnictwie internetowym fundamentem pracy doradców, str. 287-300, ISBN 978-80555-1104-7.
 5. Rodzina - centrum świata pod red. naukową Urszuli Grucy-Miąsik, Rzeszów 2014, Zbigniew Chodkowski - Rodzinne role mężczyzny w percepcji młodzieży studenckiej, str. 79-96, ISBN 978-83-7996-007-1.
 6. Społeczeństwo i Edukacja Nr 21 (2) 2016 Humanum, Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie, Warszawa 2016, Zbigniew Chodkowski, Determinanty planów zawodowych w opinii studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 335-346, ISSN 1898-0171.
 7. Opieka jako kategoria wychowawcza. Metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym. Red. Urszula Gruca-Miąsik, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, Zbigniew Chodkowski, Czynniki zakłócające wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, str. 303-314, ISBN 978-83-7996-324-9.

 

 

Monografia:

 1. Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, Zbigniew Chodkowski, ISBN 978-83-7338-766-9.