DR WOJCIECH MOTYKA

adiunkt

w Katedrze Wczesnej Edukacji

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Wczesnej Edukacji
ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

tel. 660976940

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  • Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Historia edukacji muzycznej w Galicji

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

  1. Formy aktywizacji muzycznej dzieci trzyletnich [w:] „Sztuka a świat dziecka” Rzeszów 1996, WSP Rzeszów, Instytut Pedagogiki, pod red. prof. dr hab. Jana Kidy.
  2. Nauczanie śpiewu w galicyjskich szkołach ludowych w latach 1873-1914, [w:] „Musica Galicjana” T. IV, Drohobycz 1999.
  3. Edukacja muzyczna w kształceniu nauczycieli galicyjskich (1871-1914) [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia 2009, nr 5.