DR WALDEMAR LIB

adiunkt

w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  • teoretyczne i metodologiczne perspektywy edukacji,
  • teoretyczne i metodologiczne podstawy opracowywania i zastosowań nowoczesnych (multimedialnych i tradycyjnych) opracowań metodycznych w edukacji,
  • badanie słownictwa technicznego i informatycznego uczniów szkół ogólnokształcących,
  • badanie słownictwa specjalistycznego uczniów szkół zawodowych.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Redakcja rocznika naukowego wydawanego od 2010 roku (MNiSW lista B, 9 pkt.)

Edukacja - Technika - Informatyka nr 4(26)2018 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018

Edukacja - Technika - Informatyka nr 3(25)2018 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018

Edukacja - Technika - Informatyka nr 2(24)2018 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018

Edukacja - Technika - Informatyka nr 1(23)2018 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018

Edukacja - Technika - Informatyka nr 4(22)2017 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

Edukacja - Technika - Informatyka nr 3(21)2017 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

Edukacja - Technika - Informatyka nr 2(20)2017 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

Edukacja - Technika - Informatyka nr 1(19)2017 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

 

Artykuły naukowe

Lib W., Znajomość pojęć technicznych przez licealistów - sprawozdanie z badań pilotażowych (w:) Edukacja Technika Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 4(26) 2018,

Lib W., System edukacyjny Stanów Zjednoczonych - charakterystyka ogólna (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 3(25) 2018,

Lib W. Satysfakcja z pracy osób zatrudnionych poza tradycyjnymi formami zatrudnienia (w:) Problemy profesjologii, 2017, nr 2.

Lib W., Stebila J., Motywy podjęcia studiów przez absolwentów szkół średnich w Polsce i Słowacji - w świetle badań porównawczych (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 4(22) 2017.

Stebila J., Lib W.,Mikušová N. Motivácia žiakov vo vyučovaní predmetu technika (w:) Technika a vzdelávanie, R. 6, nr 2, 2017.

Lib W. Importance of features of didactic software in the opinion of teachers [w:] Journal of Technology and Information Education1/2017, Volume 9, Issue 1.

Lib W., Test słownikowy badający terminologię informatyczną „Informatyka wokół Nas” - autorska propozycja narzędzia badawczego, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 3(17)2016.

Lib W., Najbardziej i najmniej istotne cechy multimedialnych programów dydaktycznych w opinii nauczycieli przedmiotów zawodowych - doniesienie z badań pilotażowych, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 4(18)2016.

Lib W., Walat W., Key competencies of ICT as a component of teacher's professional preparation [w:] Present Day Trends of Innovations 5/scientific eds. Ladislav Várkoly, Ryszard Szczebiot, Michal Zábovský, Łomża 2015.

Lib W., Communication skills of primary school pupils in the scope of general technical and information technology concepts [w:] Media, Culture and Public Relations, Vol. 6, no. 1, Zagrzeb, Chorwacja, s. 32-35. ISSN: 1333-6371; Toż. w: Society and Technology 2015 - Dr. Juraj Plenković / ed. by Mario Plenković, Ludvik Toplak, Vlado Galičić, Zagrzeb, Chorwacja 2015.

Lib W., Test badający terminologię techniczną Technika wokół nas - propozycja narzędzia badań, [w:] Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science: quarterly journal. - 2015, nr 3(13), Wyd. U.R.

Lib W., Film dydaktyczny w technologii 3D, [w:] Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science: quarterly journal. - 2015, nr 1(11), Wyd. U.R.

Lib W., Język jako kreator kultury - rola szkoły w rozwoju języka technicznego i kultury technicznej, [w:] Kwartalnik Edukacyjny 2015, nr 4(83.)

Lib W.: Virtual teacher - diagnosis of the problem [w:] Trendy ve vzdělávání 2014: Informační technologie a technické vzdělávání Olomouc: Votobia Olomouc, 2014

Lib W.: Kompetencje komunikacyjne uczniów kończących w szkołę podstawową w zakresie pojęć technicznych [w:] Edukacja - Technika - Informatyka: rocznik naukowy Education - Technology - Computer Science: scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1,

Lib W., Walat W.: Piąty wymiar w edukacji pożarniczej [w:] Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique. - 2014, vol. 33, iss. 1,

Lib W., Furmanek W.: Chatterbot - wirtualny doradca: istota technologii, możliwości zastosowań edukacyjnych [w:] Edukacja - Technika - Informatyka: rocznik naukowy Education - Technology - Computer Science: scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2,

Lib W.: Kompetencja komunikacyjna uczniów kończących szkołę podstawową a rozumienie pojęć informatycznych - wyniki badań własnych[w:] Edukacja - Technika - Informatyka: rocznik naukowy Education - Technology - Computer Science: scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2,

Lib W.: Znaczenie algorytmu dydaktycznego w projektowaniu multimedialnych programów dydaktycznych [w:] Edukacja - Technika - Informatyka: rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science: scientific annual. - 2012, nr 3, cz. 2,

Lib W.: Rozwijanie języka technicznego i informatycznego uczniów jako komponentu polskiego systemu edukacji, [w:] Trendy ve vzdělávání2011,

Lib W.: Wpływ wybranych czynników na umiejętności posługiwania się pojęciami informatycznymi przez uczniów kończących II etap edukacyjny w świetle badań [w:] Edukacja - Technika - Informatykarocznik naukowy Education - Technology - Computer Science: scientific annual. - 2011, nr 2, cz. 2,

Lib W.: Czynniki wpływające na umiejętności posługiwania się pojęciami technicznymi przez uczniów kończących szkołę podstawową w świetle badań, [w:] Edukacja - Technika - Informatyka: rocznik naukowy - Education - Technology - Computer Science: scientific annual. - 2010, nr 1, cz. 1,

Lib W.: Didactic algorithm in designing multimedia educational programmes, [w:] Journal of Technology and Information Education. - 2010, Vol. 2, Iss. 3,

Lib W.: Methodology of the elaboration multimedia didactic programmes for needs of new model of technical education, Naukovij visnik Nacional'nogo universitetu bioresursiv i prirodokoristuvannâ Ukraïni. Seriâ: Pedagogika, psihologiâ, filosofiâ. - 2010, vip. 155,

Lib W.: Rola technicznych opracowań leksykalnych w procesach dydaktycznych, [w:] Trendy ve vzdělávání, Olomouci 2010,

Lib W.: Technical language as an indicator of technical culture, Informatologia. - 2010, vol. 43, nr 1

 

Rozdziały monografii

Lib W., Kompetencje komunikacyjne uczniów szkoły podstawowej - sprawozdanie z badań, (w:) Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej/redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.

Lib W., Walat W.: Filmy animowane o tematyce popularno-naukowej a rozwój poznawczy u dzieci w wieku przedszkolnym [w:] IKT vo vzdelávaní, red. M. Vargová Nitra 2014

Lib W.,Walat W.: Wartości poznawcze zawarte w filmach animowanych i dokumentalnych dla dzieci - przykład metodologii badań [w:] Teoria i praktyka wartości w pedagogice, red. nauk. Waldemar Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011,

Lib W.: Kompetencje językowe komponentem kultury technicznej nauczycieli techniki i informatyki [w:] Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki: studia porównawcze polsko - słowackie, red. W. Furmanek, M. Ďuriš, Wyd. UR, 2007

 

Publikacje zwarte

Lib W.: Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym, Rzeszów, Mitel 2010,

Red. Lib W., Walat W.: Edukacja, technika - informatyka, wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Fosze, Rzeszów 2010

Red. Lib W., Walat W.: Edukacja, Technika - Informatyka, Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Fosze, Rzeszów 2010

Red. Lib W., Walat W.: Edukacja, technika - Informatyka, teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Tom XII, Fosze, Rzeszów 2009,

 

Autorstwo i współautorstwo podręczników szkolnych i opracowań metodycznych dla nauczycieli:

Lib W., Walat W., Bezpieczna jazda Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy, Program nauczania wychowania komunikacyjnego dla klasy IV szkoły podstawowej, Warszawa 2015, McDonald’s Polska.

Lib W., Walat W., Zdobądź kartę rowerową, Bezpieczna jazda Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy, Podręcznik z ćwiczeniami Warszawa 2015, McDonald’s Polska.

 

Opracowania metodyczne dla nauczycieli klas I-III

Nowe Raz dwa trzy teraz my! 2: książka nauczyciela. Cz. 1, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! 2: książka nauczyciela. Cz. 4, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! 2: książka nauczyciela. Cz. 1, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! 2: książka nauczyciela. Cz. 4 Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2013,

Nowe już w szkole 3: książka nauczyciela. Cz. 3 Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2011,

Nowe już w szkole 3: książka nauczyciela. Cz. 1, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2011,

Nowe już w szkole 3: książka nauczyciela. Cz. 2, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2011,

Raz dwa trzy teraz my!: książka nauczyciela 3. Cz. 1, Warszawa: Nowa Era, 2011,

Raz dwa trzy teraz my!: książka nauczyciela 3. Cz. 2, Warszawa: Nowa Era, 2011,

Raz dwa trzy teraz my!: książka nauczyciela 3. Cz. 3, Warszawa: Nowa Era, 2011,

Raz dwa trzy teraz my!: książka nauczyciela 3. Cz. 4, Warszawa: Nowa Era, 2011,

 

Podręczniki dla klas I-III S.P.

Nowe Raz dwa trzy teraz my! [2]: ćwiczenia. Cz. 1, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! [2]: ćwiczenia. Cz. 2, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! [2]: ćwiczenia. Cz. 3, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! [2]: ćwiczenia. Cz. 4, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! [2]: ćwiczenia. Cz. 2, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! [2]: ćwiczenia. Cz. 3, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! [2]: ćwiczenia. Cz. 4, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Raz dwa trzy teraz my! [2]: ćwiczenia. Cz. 1, Warszawa: Nowa Era, 2013,

Nowe Już w szkole 3: ćwiczenia. Cz. 3, Wydawnictwo Nowa Era, 2011,

Nowe Już w szkole 3: ćwiczenia. Cz. 4, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2011,

Raz dwa trzy teraz my! 3: ćwiczenia. Cz. 1, Warszawa: Nowa Era, 2011,

Raz dwa trzy teraz my! 3: ćwiczenia. Cz. 2, Warszawa: Nowa Era, 2011,

Raz dwa trzy teraz my! 3: ćwiczenia. Cz. 3, Warszawa: Nowa Era, 2011,

Raz dwa trzy teraz my! 3: ćwiczenia. Cz. 4, Warszawa: Nowa Era, 2011,

 

Opracowania metodyczne dla nauczycieli klas IV-VI

Lib W., Walat W.: Bezpieczna jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy: Program nauczania z przewodnikiem metodycznym z wychowania komunikacyjnego dla klasy IV szkoły podstawowej, Warszawa: McDonald's Polska, 2011

 

Podręczniki dla klas IV-VI S.P.

Lib W., Walat W.: Bezpieczna jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy: zeszyt ćwiczeń, Warszawa: McDonald's Polska, 2011

 

Opracowania metodyczne dla nauczycieli gimnazjum

Lib W., Walat W.: Metoda projektów - na przykładzie zajęć krawieckich [w]: Książka nauczyciela z płytą DVD: materiały metodyczne do wykorzystania na zajęciach technicznych w klasach I-III gimnazjum / [oprac. red. Waldemar Czerniszewski, Karolina Karamuz], Warszawa: Nowa Era, 2011

Lib W., Walat W.: Metoda projektów - na przykładzie zajęć mechaniczno-motoryzacyjnych [w]: Książka nauczyciela z płytą DVD: materiały metodyczne do wykorzystania na zajęciach technicznych w klasach I-III gimnazjum / [oprac. red. Waldemar Czerniszewski, Karolina Karamuz], Warszawa: Nowa Era, 2011

Lib W., Walat W.: Metoda projektów - na przykładzie zajęć żywieniowych [w]: Książka nauczyciela z płytą DVD: materiały metodyczne do wykorzystania na zajęciach technicznych w klasach I-III gimnazjum / [oprac. red. Waldemar Czerniszewski, Karolina Karamuz], Warszawa: Nowa Era, 2011

Lib W., Walat W.: Opis metody fazowej działalności technicznej (siedem faz) - na przykładzie zajęć żywieniowych [w]: Książka nauczyciela z płytą DVD: materiały metodyczne do wykorzystania na zajęciach technicznych w klasach I-III gimnazjum / [oprac. red. Waldemar Czerniszewski, Karolina Karamuz], Warszawa: Nowa Era, 2011

Lib W., Walat W.: Opis metody fazowej działalności technicznej (siedem faz) - na przykładzie zajęć mechaniczno-motoryzacyjnych [w]: Książka nauczyciela z płytą DVD: materiały metodyczne do wykorzystania na zajęciach technicznych w klasach I-III gimnazjum / [oprac. red. Waldemar Czerniszewski, Karolina Karamuz], Warszawa: Nowa Era, 2011

Lib W., Walat W.: Opis metody fazowej działalności technicznej (siedem faz) - na przykładzie zajęć krawieckich [w]: Książka nauczyciela z płytą DVD: materiały metodyczne do wykorzystania na zajęciach technicznych w klasach I-III gimnazjum / [oprac. red. Waldemar Czerniszewski, Karolina Karamuz], Warszawa: Nowa Era, 2011

 

Staże zagraniczne

19-23.03.2018 ESE/P.Porto, Escola Superior de Educacao do Politecnico do Porto, Portugalia.

28.10 -5.11.2017 University of Southern California, Los Angeles, USA.

3-7.04.2017, UNIVERSITY OF CÓRDOBA Hiszpania, wyjazd w celu przeprowadzeni min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus+.

28.08-5.09.2016, Florida International University (Miami) USA.

16-20.05.2016 r. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA (ZČU) W PLZENI, FACULTY OF EDUCATION, ERASMUS+, Czechy.

13-16.02.2016, Matej Bel University Banska Bystrica Faculty of Natural Science Department of Techniques and Technologies, Słowacja.

16-20.05.2016, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA (ZČU) W PLZENI, FACULTY OF EDUCATION, Czechy.

4-10.09.2015, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.