DR INŻ. TOMASZ WARZOCHA

adiunkt

w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • nowe technologie informacyjno-komunikacyjne i informatyczne,
 • poziom kompetencji nauczycieli w zakresie nowych technologii,
 • poziom kompetencji studentów w zakresie nowych technologii,
 • systemy operacyjne,
 • edukacja,
 • informatyka,
 • Lifelong Learning,
 • andragogika.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. T. Warzocha., Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w procesie kształcenia na przykładzie tablicy interaktywnej,[w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2011 ISSN: 2080-9069
 2. T. Warzocha., Wykorzystanie technologii e-learningu w procesie kształcenia., Velka Lomnica 2011
 3. T. Warzocha., Tablica interaktywna w procesie edukacyjnym., [w:] Trendy ve vzdělávání 2011 [w:] Trendy ve vzdělávání 2012 (Trends in Education 2011), M. Chráska, M. Klement, Č. Serafin, M. Havelka, Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Department of Technology and Information Education
 4. T. Warzocha., Rola edukacji w społeczeństwie wiedzy., [w:] Trendy ve vzdělávání 2012 (Trends in Education 2012), M. Chráska, M. Klement, Č. Serafin, M. Havelka, Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Department of Technology and Information Education
 5. T. Warzocha., Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych z zastosowaniem multimedialnych narzędzi w nauczaniu przedmiotów, ,[w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2012 ISSN: 2080-9069
 6. T. Warzocha., Kompetencje jako powinności w świecie wartości nauczyciela [w:] Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna. Napięcie i współistnienie wartości. Red., W. Furmanek, A. Długosz. Wyd, Rzeszów 2014, ISBN 978-83-7996-001-9
 7. T. Warzocha., Świadczenie e-usług w sektorze edukacji [w:] Trendy ve vzdělávání 2014 (Trends in Education 2014), M. Chráska, M. Klement, Č. Serafin, M. Havelka, Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Department of Technology and Information Education, s. 286 - 289. ISBN 978-80-86768-89-2
 8. T. Warzocha., Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych przez nauczycieli akademickich wprocesie edukacyjnym - wyniki badań,[w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2014 ISSN: 2080-9069
 9. T. Warzocha., Urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w służbie zdrowia, III Wyjazdowe seminarium naukowe Wokół Mechatroniki II, 12-14.06.2013
 10. Kompetencje komunikacyjne jako komponent kompetencji społecznych nauczycieli akademickich, (w:) Walat W, Lib W., „Edukacja - Technika - Informatyka”. Kwartalnik naukowy Edukacja - Technika - Informatyka Nr 2(16)2016, s. 70-75, ISSN 2080-9069.  
 11. Social competences associated with the process of communication of first year pedagogy students using information technology, (w:) Hetmańczyk H., Kawiak E., Musioł M., Edukacja w badaniach pedagogicznych Problemy - Koncepcje - Rozwiązania s. 179-188 ISBN 978-83-8019-738-1
 12. Didactics of higher education in the context of information technology, (w:) Journal of Technology and Information Education, X/201X, VolumeX, IssueX ISSN 1803-537X
 13. Level of competence in the use of ICT by students of the 1st year of pedagogy of the University of Rzeszow (w:) Walat W, Lib W., „Edukacja - Technika - Informatyka: Kwartalnik”. naukowy Edukacja - Technika - Informatyka Nr 4(22)2017 ISSN 2080-9069
 14. TIK jako czasoprzestrzenny przełom w komunikacji e-społeczeństwa (w:) Walat W, Lib W. , „Edukacja - Technika - Informatyka”. Kwartalnik naukowy Edukacja - Technika - Informatyka Nr 3(25)2018 ISSN 2080-9069
 15. Poziom radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli akademickich korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych. [w:] Walat W, Lib W. „Edukacja-Technika-Informatyka”. Kwartalnik naukowy nr 4(26)2018. Wyd. UR, Rzeszów 2018,  ISSN 2080-9069