MGR INŻ. TOMASZ WARCHOŁ

asystent

w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

 

 

Kontakt:

Kolegium Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,
 • edukacja zdalna,
 • systemy edukacyjne,
 • projektowanie edukacyjnych środowisk z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości,
 • interaktywne podręczniki,
 • edukacja pozaformalna i nieformalna.

UZYSKANE PROJEKTY BADAWCZE:

 • „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie” w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, okres realizacji : 01.02-30.06.2017 r., wartość projektu: 26 060,00 zł,
 • „Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców” w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, okres realizacji: 01.06.2018-31.12.2019 r., wartość projektu: 498 219,00 zł.

PUBLIKACJE:

 1. Warchoł T., Tuczyński K., Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2012, nr 3, część 2, ISSN: 2080-9069.
 2. Warchoł T., Tuczyński K., Kardyś D.,  Białogłowski R., Stanowisko do badania czujników temperaturowych, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2013, nr 3, część 2, ISSN: 2080-9069
 3. Warchoł T., Białogłowski B., Innowacyjne stanowisko do badania termoelementów-projekt i realizacja, [w:] Leniowska L., Wokół mechatroniki III, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mechatroniki i Automatyki, Rzeszów, 2013, ISSN:978-83-63151-20-1.
 4. Warchoł T., Wielofunkcyjny samochód Revolta, opracowany na podstawie modelu działalności technicznej, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2015, nr 5, część 1, ISSN: 2080-9069
 5. Warchoł T., Kurs e-learningowy: obróbka materiału wideo w programie pinnacle studio, oparty na teorii kognitywnej procesu uczenia się, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2015, nr 5, część 4, ISSN: 2080-9069
 6. Warchoł T., Rozszerzona rzeczywistość jako nowoczesne techniczno-informatyczne narzędzie dydaktyczne, "Kwartalnik Edukacyjny" 2015, nr 4(83), s. 50 - 57. ISSN: 1230-7556
 7. Warchoł t., Badanie możliwości edukacyjnych rozszerzonej rzeczywistości - sprawozdanie z badań, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, nr 6, Część 1, 2080-9069
 8. Warchoł T., Technologia rozszerzonej rzeczywistości w rozwijaniu wyobraźni i myślenia dzieci i młodzieży, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, nr 6, Część 3, 2080-9069
 9. Warchoł, T., Application technology „ar-book” in developing the imagination of children and young people, (w:) HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2016 17.-18.5. 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 299 s. ISBN 978-80-261-0620-3.
 10. Warchoł T., Wsparcie edukacji formalnej z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej-warsztaty interaktywne, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, nr 8, Część 2, 2080-9069
 11. Warchoł T., Skuteczność oprogramowania AR w nauczaniu chemii - sprawozdanie z badań, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, nr 8, Część 4, 2080-9069
 12. Warchoł, T. „Non-formal education implemented by means of interactive workshops” (w:) ICT Educating and schooling children sports and medicine, 2018,s. 95-101. 
 13. Warchoł, T. „Sprawozdanie z realizacji projektu MNiSW „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie”, Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 2(24) 2018, s.122- 126, ISSN 2080-9069.
 14. Warchoł, T. „Uniwersytety Dziecięce - Mały Uniwersytet Rzeszowski”, Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 2(24) 2018, s.116-121, ISSN 2080-9069.
 15. Walat, W., Warchoł, T. „Szkoła marzeń a rzeczywistość, czyli współczesna szkoła w opinii uczniów szkoły podstawowej - badania pilotażowe” (w:) Materiały pokonferencyjne.
 16. Warchoł, T. „A sense of the role and value of non-formal education in the opinion of students participating in interactive workshops” [w:] Przegląd badań edukacyjnych, Vol 2, No 26 (2018), s.71-85.
 17. Warchoł, T. „Edukacja pozaformalna wsparciem dla rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym” [w:] Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2 (12)/ 2018, s. 71-84.
 18. Warchoł, T. Non-formal education implemented by means of interactive workshops [w:] IKT u vaspitanju i obrazovanju, sportu i medicini,  2018 s. 95-99.
 19. Warchoł, T., Walat W., Analiza pojęcia i klasyfikacji emocji z punktu widzenia procesów uczenia się, [w:] Edukacja - Technika - Informatyka, Education - Technology - Computer Science Nr 3 (29) 2019, s. 209-217

WYJAZDY ZAGRANICZNE I STAŻE:

 1. Wizyta studyjna, Uniwersytet Matej Bel, Bańska Bystrica, Słowacja, 13-16.02.2016,
 2. Wizyta studyjna, Uniwersytet Wileńskim, Wilno, Litwa, 17-20.11.2016,
 3. Udział w stażu dydaktycznym, Faculty of Education in Univerzita Palackeho v Olomouci, Ołomuniec, Czechy: 22-26.05.2017,
 4. Wizyta studyjna, University of Cordoba, Cordoba, Hiszpania, 05-8.04.2017,
 5. Wizyta studyjna, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Erywań, Armenia, 16-20.04.2018,
 6. Udział w wizycie studyjnej, Tbilisi State University, Tbilisi, Gruzja, 26-30.05.2019,
 7. Udział w stażu dydaktycznym, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, Nitra, Słowacja, 07-13.04.2019.