DR SŁAWOMIRA PUSZ

starszy wykładowca

w Zakładzie Edukacji Literackiej Dziecka

 

Kontakt:
Wydział Pedagogiczny

Zakład Edukacji Literackiej Dziecka

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Dysleksja;  diagnoza i terapia ryzyka dysleksji
 • edukacja językowa uczniów klas I-III

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Gry dydaktyczne tworzone przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej, w: Kwartalnik Edukacyjny 3 (94) 2018, ISSN 1230-7556
 2. Wychowanie do twórczości w teorii i praktyce edukacyjnej, w: KULTURA-PRZEMIANY- EDUKACJA tom IV Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.   ISBN 978-83-7996-433-8
 3. Dziecko jako twórca. Opowiadania tworzone przez dzieci kończące edukację przedszkolną; w: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka pod red. nauk. Alicji Ungeheuer-Gołąb i Urszuli Kopeć, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016. ISBN 978-83-7996-363-8.
 4. „Kompetencje nauczyciela klas I-III refleksyjnego praktyka i profesjonalnego artysty” w: Wczesna edukacja dziecka - implikacje do praktyki pedagogicznej, red. E. Dolata, S. Pusz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2013.
 5. „Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas I-III w propozycjach aktualnych programów kształcenia” w: Odkrywanie talentów wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji, red: K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012.
 6. „Funkcjonowanie piąto- i szóstoklasistów z dysleksją w roli ucznia” w: Szkoła i jej wychowankowie między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości red. M. Chodkowska, M. Uberman, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010.
 7. „Czytanie ze zrozumieniem jako podstawowa umiejętność uczniów kończących edukację wczesnoszkolną”, Zeszyty Naukowe UR 58, Rzeszów 2009.
 8. Pomoc uczniom z dysleksją w przezwyciężaniu trudności szkolnych w: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności red. W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008.