DR HAB. PIOTR T. NOWAKOWSKI

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej

 

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Zakład Pedagogiki Społecznej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

tel. +48 604 177 396

 

Profile:

ResearchGate

Academia.edu

Google Scholar

ORCID

ResearcherID

Publons

PBN

 

Identyfikatory:

ORCID: 0000-0003-1578-6707

ResearcherID: Y-6630-2018

PBN: 935276

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

pedagogika społeczna, praca socjalna, profilaktyka społeczna, patologie społeczne, problemy społeczne, bezpieczeństwo publiczne, filozofia wychowania, deontologia akademicka

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Nowakowski P.T. (red.), The phenomenon of cults from a scientific perspective, Dom Wydawniczy Rafael, Cracow 2007, ss. 511. ISSN 978-83-75690-25-5.
 2. Nowakowski P.T. (red.), Higher education in Nigeria: selected aspects, Trafford Publishing, Bloomington, IN (USA) 2010, ss. 308. ISBN 978-1-4269-2972-4.
 3. Nowakowski P.T. (red.), Wokół pigułki gwałtu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011, ss. 303. ISBN 978-83-933111-2-5.
 4. Nowakowski P.T., Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych. Analiza antropologiczno-etyczna, Maternus Media, Tychy 2004, ss. 384. ISBN 83-912429-4-3.
 5. Nowakowski P.T., Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy 2002, ss. 112. ISBN 83-912429-7-8.
 6. Nowakowski P.T. (red.), Sekty jako problem współczesności, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2008, ss. 196. ISBN 978-83-89032-23-2.
 7. Nowakowski P.T., Sekty: oblicza werbunku, Maternus Media, Tychy 2001, ss. 221. ISBN 83-912429-5-1.
 8. Nowakowski P.T., Sekty: co każdy powinien wiedzieć, Maternus Media, Tychy 1999, ss. 112. ISBN 83-912429-0-0.
 9. Nowakowski P.T., Trabajo del profesorado universitario según lo evalúan los estudiantes, „Educação” PUCRS, Porto Alegre (Brazylia), wrzesień-grudzień 2007, r. XXX, nr 3 (63), s. 547-556. ISSN 1981-2582.
 10. Nowakowski P.T., Aspectos éticos en la verificación de los conocimientos de los estudiantes. El contexto polaco, „Yachay” Universidad Católica Boliviana „San Pablo”, Cochabamba (Boliwia) 2009, r. 26, nr 50, s. 103-112. ISSN 1016-8257.
 11. Więckiewicz B., Nowakowski P.T., The impact of the financial situation on the operative effectiveness of Polish families, „Studia nad Rodziną“ 2016, nr 4 (41), s. 23-33. ISSN 1429-2416.
 12. Nowakowski P.T., Virtues and their role in education, „Społeczeństwo i Rodzina” 2015, nr 1 (42), s. 7-21. ISSN 1734-6614.
 13. Nowakowski P.T., Analysis of relations between consuming alcohol and crime: Polish aspect, w: A. İçağasıoğlu Çoban, S. Attepe Özden (red.), Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Sempozyumu, 20-22 kasim 2014, Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Ankara (Turcja) 2015, s. 840-853. ISBN 978-605-66074-0-0.
 14. Nowakowski P.T., Criteria for assessment of ethical conduct of academics, „Acta Prosperitatis” (Łotwa) 2013, nr 4, s. 49-61. ISSN 1691-6077.
 15. Nowakowski P.T., The problem of overprotectiveness, „Journal of Educational Review” (Nigeria) październik-grudzień 2013, t. 6, nr 4, s. 559-563. ISSN 0975-4792.
 16. Nowakowski P.T., Paczkowski J., Initiatives aimed at counteracting school violence in Poland, w: A. Browne-Miller (red.), Violence and abuse in society: understanding a global crisis, t. 2: Setting, age, gender, and other key elements, Praeger, Santa Barbara, CA - Denver, CO - Oxford, Eng. (USA) 2012, s. 261-281. ISBN 978-0-313-38276-5.
 17. Nowakowski P.T., The problem of bus rage in Poland: preventive aspects, w: A. Browne-Miller (red.), Violence and abuse in society: understanding a global crisis, t. 3: Psychological, ritual, sexual, and trafficking issues, Praeger, Santa Barbara, CA - Denver, CO - Oxford, Eng. (USA) 2012, s. 111-123, ISBN 978-0-313-38276-5.
 18. Nowakowski P.T., The academic as knowledge purveyor: deontological considerations, „International Journal of Arts & Sciences” (USA) 2010, nr 3 (8), s. 487-495. ISSN 1944-6934.
 19. Nowakowski P.T., Cooperation between academic workers: deontological considerations in the aspect of Poland, „Rocznik Lubuski” 2018, t. 44, cz. 2, s. 165-176. ISSN 0485-308.