DR MONIKA ZIELIŃSKA-CZOPEK

adiunkt

w Katedrze Badań Szkoły

 

Kontakt:

Katedra Badań Szkoły

ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

e-mail: mzielinska@ur.edu.pl   

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • proces komunikacji nauczycieli z uczniami na lekcji
 • style i metody nauczania nauczycieli
 • obecność i rola mediów w działalności szkoły, nauczyciel w świecie medialnym
 • rozwój mowy dzieci, terapia logopedyczna 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Zielińska-Czopek M., Autokraci czy demokraci? Nauczycielskie kierowanie pracą klasy szkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, ISBN 978-83-7996-882-4.
 2. Zielińska M., Zaangażowanie rodziców w pracę szkoły w świetle wyników badań nauczycieli szkół podstawowych [w:] Edukacja - technika - informatyka, Kwartalnik Naukowy nr 4(26)2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 348-353, ISSN 2080-9069.
 3. Pieniążek M., Zielińska M., Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej [w:] A. Kamińska (red.) Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 15/2017, Sosnowiec 2017, s. 145-153, ISSN 1896-4591
 4. Zielińska M., Interpersonalne kontakty nauczycieli z rodzicami w dobie dziennika elektronicznego [w:] Edukacja - technika - informatyka, Kwartalnik Naukowy nr 3(21)2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s.157-162, ISSN 2080-9069
 5. Zielińska M., Tradycjonalista czy innowator? Nauczyciel wobec wyzwań współczesności W: Edukacja - technika - informatyka, Kwartalnik Naukowy nr 3(17)2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 227-232, ISSN 2080-9069.
 6. Zielińska M., Poczucie własnej skuteczności jako kategoria funkcjonowania  nauczycieli w szkole [w:] R. Pęczkowski (red.) Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie, tom III, Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły, Rzeszów 2016.
 7. Dusza B., Zielińska M., Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym (doniesienia z badań pilotażowych) [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja Jutra. Aktywność fizyczna - zdrowie - problematyka czasu wolnego, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015.
 8. Zielińska M., Mowa dzieci w młodszym wieku szkolnym [w:] Kułakowska M., Myszka A. (red.) Kultura mówienia dawniej i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 9. Wasylewicz M., Zielińska M., Język środowiskowy współczesnych nastolatków
  w kontekście języka nowych nowych mediów [w:] Myszka A. (red.) Głos - język - komunikacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 10. Zielińska M., Rola środków społecznego przekazu w kształtowaniu relacji rodziców z dziećmi [w:] Balogova B. (red.) Medzigeneračné mosty - ustupujeme do roka medzigeneračnej solidarity, Wyd. Uniwersytetu w Preszowie 2012.

 

UKOŃCZYŁA STUDIA:

 • magisterskie na kierunku Pedagogika, Uniwersytet Rzeszowski
 • podyplomowe na kierunku Logopedia, Uniwersytet Rzeszowski
 • podyplomowe na kierunku Neurologopedia, Uniwersytet Rzeszowski

 

UKOŃCZYŁA:

 • Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie średniozaawansowanym
 • Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W ramach umowy o współpracy, którą Instytut Pedagogiki podpisał z Bagwell College of Education Uniwersytetu Stanowego w Kennesaw w 2015 roku, w okresie od 17.02-5.03.2017 r. odbyła wizytę w Kennesaw State University w stanie Georgia w USA.
 2. W okresie od 4-16.11.2019 r. odbyła wizytę dydaktyczno-studyjną na Zhongkai University of Agriculture and Engineering w Guangzhou (Chiny).