MGR MONIKA DRZYMAŁA

 

Kontakt:

e-mail: [email protected]

tel. 17 872 18 21

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

- metody efektywnej nauki,

- funkcje edukacyjne mediów społecznościowych,

- uczenie się przez media,

- komunikacja w sieci,

- wykorzystanie sieci w edukacji,

- technologie mobilne i ich wykorzystanie w edukacji.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- listopad 2011 - wrzesień 2014 - prowadzenie warsztatów z uczniami i nauczycielami w zakresie metod efektywnej nauki,

- kwiecień-wrzesień 2015 - odbycie stażu na Wydziale Pedagogicznym w Centrum Informatycznym,

- od października 2015 - zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta inżynieryjno-technicznego na Wydziale Pedagogicznym,

- od października 2015 - prowadzenie ćwiczeń z Technologii Informacyjnych na Wydziale Pedagogicznym.