MARIOLA KINAL

Adiunkt w zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 

Kontakt:

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Ul. Ks. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

Zainteresowania badawcze:

1) rozwój dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

2) kultura organizacyjna instytucji oświatowych

3) alternatywne metody edukacyjne

4) nowe media w edukacji

 

 1. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH

1) Monografie:

 1. Kinal M., Nowe media w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej, Rzeszów 2015.
 2. Kinal M., Diagnoza poziomu myślenia rekurencyjnego uczniów rozpoczynających naukę w klasie III, Rzeszów 2016.

 

2) Rozdziały w monografiach:

 1. Kinal J., Kinal M., Croudsourcing (as a part of the information society) and local development [w:] Local Development in the central european perspective. Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego., red. W. Jedynak, H. Nagy, L. Ardelean, Rzeszów 2015, s. 135-145.
 2. Kinal M., Nowe media w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [w:] Wirtualne i estetyczne aspekty humanizacji przestrzeni społecznej., red. Z. Rykiel, J.Kinal, D.Porczyński, Rzeszów 2015, s. 72-85.
 3. Kinal M., Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  i przedszkolnej,
  [w:] Media i technologia informacyjna w wychowaniu i edukacji dzieci [Media and information technology in upbringing and educating children]., red. Mateusz Muchacki, Kraków 2015, s. 25-40.
 4. Kinal M., The development of e-commerce sector in Poland, [w:] Selected aspects of socio-economical changes in a post-modern society., red. W. Jedynak, J. Kinal, Rzeszów: 2015, s. 107-119.
 5. Kinal M., Nowe media, nowa edukacja? [w:] Społeczne i etyczne aspekty rozwoju społecznego., red. W. Jedynak, J.Kinal, Rzeszów: 2015, s. 111-119.
 6. Kinal M., New dimension in a teachers work [w:] Nová sociálna edukácia človeka
  IV Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia
  ., Prešov: 2015:
  https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar6/subor/Kinal.pdf.
 7. Kinal M., Teaching of religion in polish schools after 1989 [w:] Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region., red. W. Jedynak, J.Kinal. D. Luźny, D. Topinka, Chorzów 2016, s. 116-13.
 8. Kinal M., Education in a process of changes. Review of new trends [w:] Society. Modernity. Change. Selected Issues from Central Europe., W. Jedynak, J.Kinal, Chorzów 2016, s. 137-145.
 9. Kinal M., Pamięć w kulturze organizacyjnej instytucji oświatowej [w:] Społeczeństwo. Współczesność. Zmiana. Wybrane aspekty., red. W. Jedynak, J.Kinal, Chorzów 2016, s. 99-108.
 10. Kinal M., Łukasiewicz K., Anoreksja w przestrzeni wirtualnej [w:] Jedynak W., Kinal J., Lipczyński A., Rynkowska D. Wybrane psychologiczne i społeczne zagadnienia pracy socjalnej, Rzeszów: Stowarzyszenie Kultura w sieci, s. 130-143
 11. Kinal M., Guz P., Podstawy sztucznej inteligencji. Zastosowania w medycynie, [w:] Kinal J., Guz W. Społeczne aspekty zdrowia. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2017 s. 130-143
 12. Kinal M., TQM w instytucjach oświatowych [w:] Jedynak W., Kinal J., Procesy zmian we współczesnym społeczeństwie. Rzeszów 2017: Stowarzyszenie Kultura w sieci, s. 118-127
 13. Kinal M., Kinal J., Quality management tools in educational institutions [w:] Jedynak W., Kaposzta J., Kinal J. Changes as a social process, Rzeszów 2017: Stowarzyszenie Kultura w Sieci, s. 168-178

3)  Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych

 1. Kinal M., Myślenie rekurencyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Młoda Humanistyka” 2013, nr 1/2013, http://humanistyka.com/numer1/MG.pdf
 2. Kinal, Współczesna szkoła z perspektywy neurodydaktyków - recenzja książki, „Młoda Humanistyka” 2015, nr 1/2015 (4), http://kulturawsieci.pl/numer4/MK1.pdf
 3. Kinal, Art deco w ujęciu Tamary Łempickiej, „Młoda Humanistyka” 2015, 1/2015 (4), http://kulturawsieci.pl/numer4/MK.pdf
 4. Kinal, Modele kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, „Młoda Humanistyka”, nr 2/2016, http://humanistyka.com/wp-content/uploads/2016/09/Mariola-Kinal-Modele-kszta%C5%82cenia-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej.pdf
 5. Kinal, Nauczanie religii w polskich szkołach w XX i XXI wieku, „Młoda Humanistyka” 2016, nr 1/2016 (7), http://humanistyka.com/wp-content/uploads/2016/09/Mariola-Kinal-Nauczanie-religii-w-polskich-szko%C5%82ach-w-XX-i-XXI-wieku.pdf
 6. Kinal, K. Łukasiewicz, Anxiety in neurotic personality w: Πέλοπας - Διεπιστημονικό Περιοδικό Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ISSN: 2529-1831, Ateny-Korynt 2017, s. 26-35.

4) Raporty badawcze:

 1. Bujak M., Kinal M., Pamięć o przeszłości miasta wśród mieszkańców Rzeszowa, Rzeszów 2015.
 2. M. Barcicka, A. Bednarz, J. Bober, Bujak M., Chojnacka A., Dojka E., Kinal M., Miąsik K., Sawicka M., Szwedo N., Oferta kulturalna w Rzeszowie w opinii jego młodych mieszkańców, Rzeszów: 2015.

5) Recenzje w czasopismach naukowych:

 1. Kinal M., Bariery komunikacyjne w instytucji oświatowej, „Przestrzeń Społeczna” (Social Space) 2015, nr 2(10)/2015, s. 251-260.

 

II. WYKAZ AKTYWNOŚCI POPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ

 

1) Publikacje w specjalistycznych czasopismach branżowych:

 1. M. Kinal, Wyzwania edukacji XXI wieku [w:] [email protected] 1/2015 s. 14-16.

2) Uczestnictwo w komitetach organizacyjnych cyklicznych konferencji naukowych organizowanych przez Wydział Socjologiczno-Historyczny UR oraz Kolegium Nauk Humanistycznych UR:

 1.  Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością - I-III Edycja
 2. Społeczne i etyczne wymiary przemian - I, II, III, IV, V, VI edycja
 3. Socjologia codzienności. Zjawiska, rytuały, ceremoniały
 4. Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych
 5. Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalne edycje I-II
 6. Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, edycje I-II

3) Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych z listy MNiSW

 1. Przestrzeń Społeczna (Social Space) - redaktor merytoryczny od 2014 do 2017 roku
 2. Młoda Humanistyka - redaktor merytoryczny od 2014 roku

4) Udział w realizacji projektów badawczych:

 1. Studenckie Koło Naukowe Młoda Elektroradiologia - Badanie: "Ocena wiedzy społeczeństwa na temat badania MR" (opiekun merytoryczny badania dr n. med.
  Guz). Opracowanie statystyczne danych.
 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpital Uniwersytecki w Krakowie - "Badanie opinii uczestników szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej" (opiekun merytoryczny badania prof. dr hab. Andrzej Urbanik). Opracowanie statystyczne danych.
 3. Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Badanie: "Diagnoza środowiska radiologicznego i klinicystycznego w Polsce w aspekcie korzystania z usług lekarzy radiologów" (opiekun merytoryczny badania prof. dr hab. Andrzej Urbanik). Opracowanie statystyczne danych.

 5) Staże naukowe i wizyty studyjne krajowe i zagraniczne

 1. 5-8.11.2019 - Krótka wizyta studyjna w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Oradei (Rumunia)
 2. 08-27.08.2017 - Dwutygodniowy staż naukowy na Wydziale Ekonomii i Nauk Społecznych Szent Istvan University w Godollo (Węgry)
 3. 05-2.06.2017 - Tygodniowa wizyta studyjna w Baltic International Academy w Rydze (Łotwa)
 4. 06-4.05.2016 - Tygodniowy krótki staż naukowy w Zakładzie Nauk Społecznych
  i Pedagogicznych Uniwersytetu Peloponeskiego (Grecja)
 5. 10-15.10.2016 - krótki staż naukowy na Uniwersytecie Jana Komeńskiego
  w Bratysławie (Słowacja)
 6. 06-17.06.2016 - Tygodniowy krótki staż naukowy na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)
 7. 05-20.05.2014 - Tygodniowy krótka wizyta studyjna na Uniwersytecie w Oradei (Rumunia)