MGR MARIA CESARZ

asystent

w Katedrze Wczesnej Edukacji

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Wczesnej Edukacji

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Rozwój myślenia operacyjnego u dzieci

 

KONFERENCJE NAUKOWE

Międzynarodowa Konferencja na Uniwersytecie Lwowskiem im. Iwana Franki we Lwowie Referat: Sześciolatek w szkole, szansa czy wyzwani.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Projekt  „Nasza Perspektywa” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”- warsztaty artystyczne dla dzieci z autyzmem.