MGR MAŁGORZATA KIEŁB

wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

tel. +48 698 692 080

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Innowacje w edukacji przedszkolnej.
 • Metody aktywne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w środowisku rówieśniczym.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NABYTE POZA UCZELNIĄ:

 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego z 37-letnim doświadczeniem zawodowym.

 

 

WYBRANE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO:

 • Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika.
 • Rozwój umysłowy dziecka - przygotowanie do nauki w szkole.
 • Pedagogika oczekiwań dziecka. Wsparcie całościowego rozwoju w przedszkolu.
 • Integracja treści wychowawczo-edukacyjnych warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Naturalne strategie uczenia się dzieci jako wyznacznik aktualizacji podstaw programowych i programów nauczania.
 • Stymulowanie kreatywnego myślenia, czyli rzecz o rozwijaniu zdolności twórczych.
 • Pedagogika zabawy.
 • Nauczyciele i rodzice - sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu.
 • I inne.