DR MAGDA URBAŃSKA

adiunkt

w Katedrze Nauk o rodzinie

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Nauk o rodzinie

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

- socjologia rodziny

- socjologia wychowania

- historia ruchu kobiecego

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Współredakcja:

Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc - wsparcie - opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów 2011.

 

Artykuły:

- M. Urbańska, 90. rocznica nadania praw wyborczych kobietom w Polsce, „Saeculum Christianum” 2009 nr 1, Warszawa 2009, s. 227-238.

- M. Urbańska, Szanse kobiet na rynku pracy, „Saeculum Christianum” 2009 nr 2, s. 227-238.

- M. Urbańska, Batalia o edukację uniwersytecką kobiet w Polsce, „Saeculum Christianum” 2010 nr 1, s. 233-243.

- M. Urbańska, Zapomniane bohaterki - kobiety „Solidarności”, „Resovia Sacra” 2010 nr 17, s. 127-138.

- M. Urbańska, Wychowanie i kształcenie kobiet w XIX-wiecznej Polsce, „Saeculum Christianum” 2011 nr 1, s. 217-230.

- M. Urbańska, Empowerment dziewcząt. Spojrzenie z perspektywy równości płci, w: Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc - wsparcie - opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz,
- M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów 2011, s. 105-118.

- M. Urbańska, Nauczycielki województwa śląskiego w czasie ustawy celibatowej (1926-1938), „Saeculum Christianum” 2011 nr 2, s. 169-178.

- M. Urbańska, Praca domowa - ekonomiczny i społeczno-kulturowy wymiar pracy w gospodarstwie domowym, „Saeculum Christianum” 2012 nr 1, s. 233-244.

- M. Urbańska, Praca zawodowa kobiet a funkcjonowanie rodziny, w: Dylematy współczesnej rodziny - praktyczne rozwiązania, red. Z. Frączek, B. Lulek, Rzeszów 2013, s. 85-100.

- M. Urbańska, Historyczne aspekty edukacji kobiet, „Społeczeństwo - kultura - wartości. Studium społeczne” 2013 nr 4, Jarosław-Presov 2013, s. 237-253.

- M. Urbańska, Emancypacja kobiet - nowy wzorzec wychowawczy w XIX i XX wieku, w: Kultura, przemiany, edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. T. 1, red, naukowa K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz, Rzeszów 2013, s. 228-247.

- M. Urbańska, Działania na rzecz praw wyborczych dla kobiet w Polsce przed 1918 rokiem, w: Wychowanie i edukacja w kontekście społeczności lokalnej, pod red. J. Mierzwy, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Jarosław 2013, s. 211-220.