DR HAB. KRYSTYNA BARŁÓG

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected] [email protected]

 

 

 

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, profesor nadzwyczajny. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół ekosystemowych, holistycznych, interdyscyplinarnych kontekstów edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością, w tym szczególnie dzieci i młodzieży oraz trajektorii cierpienia rodziców, możliwości wsparcia, wyznaczników efektywności integracji i inkluzji z perspektywy podmiotów interakcji. W dorobku naukowym posiada około 150 publikacji. Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Publikacje zwarte:

 1. K. Barłóg (2017) Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej. Wyd. UR Rzeszów.
 2. K. Barłóg (2017) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych - perspektywa life span. Wyd. UR Rzeszów.
 3. K. Barłóg (2017) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Wyd. UR Rzeszów.
 4. K. Barłóg (2017) Szkoła wspierająca dzieci z niepełnosprawnością. Współautorstwo. Wyd. UR Rzeszów.
 5. K. Barłóg (2016) Uwarunkowania edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie specjalnych potrzeb. Współredakcja. Wyd. PWSTE Jarosław. Tom 16.
 6. K. Barłóg (2016) Edukacja inkluzyjna i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współredakcja. Wyd. PWSTE Jarosław. Tom 17.
 7. K. Barłóg (2008) Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. UR Rzeszów, s. 517.
 8. K. Barłóg (2011) Efekty integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym, Wyd. WSP Rzeszów, s 320.
 9. K. Barłóg (1998) Adaptacja nauczycieli nauczania początkowego do pracy z dziećmi z odchyleniami od normy.(Próba oceny), Wyd. WSP Rzeszów, s. 228.
 10. K. Barłóg, E. Kensy, A. Mach, M. Rorat, M. Zaborniak-Sobczak (2011) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, Wyd. MITEL, s. 139.
 11. K. Barłóg, red. (2015) Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, Wyd. UR Rzeszów, 2015, s. 188.
 12. K. Barłóg, red. (2014) Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnościąIdee Prof. A. Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce, Wyd. UR Rzeszów, s. 253.
 13. K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak, red. ( 2013) Agresja i przemoc jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, Dyskurs Pedagogiczny PWSTE Jarosław, T.7, s. 310.
 14. K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, red. (2013) Agresja i przemoc. Współczesne konteksty i wyzwania, Dyskurs Pedagogiczny, T. 6, s. 323.
 15. K. Barłóg, D. Ochojska, red. ( 2012) Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia, Dyskurs Pedagogiczny, Nr 2, s. 305.
 16. K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak, red. (2012) Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji, Wyd. UR Rzeszów, s. 254.
 17. K. Barłóg, E. Kensy, M. Rorat (2012) Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych, Wyd. UR Rzeszów, s. 242.
 18. K. Barłóg, red. (2012) W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej, Wyd. PWSTE Jarosław, s. 361.

 

Wybrane artykuły:

 1. K. Barłóg (2018) Empathic children with special educational needs in inclusive learning in Poland. THE NEW EDUCATIONAL REVIEW. Vol.53, No3, s. 273-282.
 2. K. Barłóg (2017) Motywacja do aktywności I uczestnictwa młodych osób z ograniczeniami sprawności. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej.Nr26, s. 15-28.
 3. K. Barłóg (2016) Life Goals and Sense of Meaning or Meaninglessness of life in Young People with Disabilities (w) INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO-EDUCATIONAL SCIENCES, ARES UNIVERSITY, HOUSTON, USA, Vol. (5), Issue (2), September, ISSN: 2325-775X, s. 78-88.
 4. K. Barłóg (2013) Life as challenge for Young people with limited ability (w) Chosen topic of supporting persons with a disability, J. Baran, T. Cierpiałowska, red. Wyd. Impuls, Krakóws. 25-40, ISBN 978-83-7850-301-9

 

Uczestniczy w konferencjach, kongresach naukowych:

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPECIAL EDUCATION, 14th BIENNAL CONFERENCE THE UNIVERSITY OF LOWER SILESIA, /June 2015/.

 

Promotor rozprawy doktorskiej oraz recenzent rozpraw doktorskich.

 

 

Organizator Konferencji Naukowych:

 

oraz studenckich konferencji naukowych:

 • Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej. Rzeszów 2018
 • Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z niepełnosprawnością. 2017
 • Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Rzeszów 2016

 

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych:

(I nagroda SKNPiPS w konkursie StRuNa MNiSW 2016, III nagroda w konkursie StRuNa 2017).

 • III nagroda w konkursie StRuNa 2017 w kategorii Koło Naukowe Roku 2017

 

Kierownik studenckich projektów naukowych m.in.:

 • Szkoła przyjazna dla dzieci z niepełnosprawnością 2015-2017.
 • Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z niepełnosprawnością 2017.
 • Między integracją, inkluzją a normalizacją./ Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej 2017-2018.