MGR INŻ. KRYSTIAN TUCZYŃSKI

asystent

w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

 

 

Kontakt:

Kolegium Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji
 • kształcenie zdalne
 • nauczanie algorytmiki i programowania
 • projektowanie elektronicznych systemów zarządzania szkołą
 • postawy nauczycieli akademickich wobec e-learningu akademickiego

 

PUBLIKACJE:

 1. Tuczyński K., Warchoł T., Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2012, nr 3, cz. 2, ISSN: 2080-9069.
 2. Tuczyński K., Warchoł T., Kardyś D., Białogłowski R., Stanowisko do badania czujników temperaturowych, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika -Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2013, nr 4, cz. 2, ISSN: 2080-9069.
 3. Tuczyński K., Białogłowski R., Stanowisko do badania czujników ultradźwiękowych [w:] Walat W., Lib W., Edukacja - Technika - Informatyka, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2014, nr 5, cz. 1, ISSN: 2080-9069.
 4. Tuczyński K., Projekt i realizacja zautomatyzowanej stacji meteorologicznej, [w:] Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 3(13)2015, s. 349-354, ISSN 2080-9069.
 5. Tuczyński K., Konstrukcja innowacyjnego systemu alarmowego stanowiącego komponent inteligentnego domu(w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 3(13)2015, s. 355-361, ISSN 2080-9069.
 6. Tuczyński K., Techniczno-informatyczne kierunki rozwoju systemów elektronicznego zarządzania szkołą, Kwartalnik Edukacyjny 2015, nr 4(83), s. 58 - 68. ISSN: 1230-7556
 7. Tuczyński K., Efektywność wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą - sprawozdanie z badań, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 1(15)2016, s. 44-50, ISSN 2080-9069.
 8. Tuczyński K., Electronic system management school e-journal created based on research pedagogical, [w:] HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2016 17.-18.5. 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 299 s., ISBN 978-80-261-0620-3.
 9. Tuczyński K., Realizacja informatycznego systemu zarządzania szkoła na podstawie analizy wyników badań, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 3(17)2016, s. 128-134, ISSN 2080-9069.
 10. Tuczyński K., Elektroniczny system zarządzania szkołą - studium przypadku na przykładzie Liceum Uniwersyteckiego, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 2(20)2017, s.217-224, ISSN 2080-9069.
 11. Tuczyński K., Kryteria oceny jakości kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer -Science 4(22)2017, ISSN 2080-9069.
 12. Tuczyński K., Teaching of algorithmic solving problems and tasks of the development of creativity and independent thinking among students, Trendy ve vzdelavani 2017, s.44-50.
 13. Tuczyński K., Walat W., Siecioholizm wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego - badania pilotażowe (w:) Edukacja akademicka dla społeczeństwa. [w:] Kształcenie, wychowanie, opieka (materiały pokonferencyjne).
 14. Tuczyński K., Civilization necessity of using e-learning in higher education (materiały pokonferencyjne).
 15. Tuczyński K., E-learning solutions in post-secondary educational space using University of Rzeszów as an example, (w:) ICT in Educating and schooling children sports and medicine, 2018, s. 101-110.
 16. Tuczyński K., Podnoszenie kompetencji informacyjnych kadry akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie stosowania metod i technik kształcenia na odległość, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer -Science 2(24)2018, s.195-201, ISSN 2080-9069.
 17. Tuczyński K., Znaczenie technologii Web 2.0 w kształceniu e-learningowym, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka: kwartalnik naukowy Education - Technology - Computer Science Nr 4(26)2018, ISSN 2080-9069.
 18. Tuczyński K., Walat W., Trójskładnikowa koncepcja postawy człowieka wobec wykorzystywania e-learningu w procesie kształcenia, Education - Technology - Computer Science, 2019, 3/29, s. 209-217, ISSN: 2080-9069

 

STAŻE I WYJAZDY ZAGRANICZNE

 1. Wizyta studyjna 13-16.02.2016, Matej Bel University Banska Bystrica
 2. Staż dydaktyczny: 22.05.2017-26.05.2017 Faculty of Education in Univerzita Palackeho v Olomouci, Czechy.
 3. Wizyta studyjna 5-8.04.2017, University of Cordoba, Spain
 4. Staż dydaktyczny: 8-14.04.2018 Universita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca.
 5. Wizyta studyjna: 16-20.04.2018, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Erywań, Armenia,
 6. Staż dydaktyczny, 07-13.04.2019, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, Nitra, Słowacja.
 7. Wizyta studyjna, 26-30.05.2019, Tbilisi State University, Tbilisi, Gruzja
 8. Staż dydaktyczny, 17-28.02.2020, Matej Bel University Banska Bystrica

 

PROJEKTY BADAWCZE

Koordynator wydziałowy projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia” POWR.03.05.00-00-z050/17, NCBiR, okres realizacji 01.03.2018-28.02.2022, wartość projektu: 9 257 389,04 zł