DR JOANNA LEŚNIAK

 

Kontakt:

e-mail: [email protected]

tel. 604958618

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

- funkcjonowanie społeczne i resocjalizacja osób z  niedostosowaniem społecznym,

- funkcjonowanie społeczne osób z  niepełnosprawnością,

- problemy i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- zaburzenia mowy,

- wsparcie rodzin.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

            -  Przewodnicząca Zarządu Koła

                                              

            -  Dzienne Centrum Aktywności    

                        - Kierownik    

                        - Terapeuta

                                                                      

            - Środowiskowy Dom Samopomocy

                         - Kierownik

                         - Pedagog/Logopeda

                         

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

                        - prowadzenie zajęć z zakresu rewalidacji i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

                        - prowadzenie zajęć z zakresu diagnozy resocjalizacyjnej

Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, Warszawa

                         - opiekun patronacki

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ

                        - sądowy kurator społeczny

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach

                        - nauczyciel

 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie

                        - sądowy kurator społeczny

Zakład Poprawczy w Studzieńcu             

                        - praktyka

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

1.  Funkcjonowanie rodziny a zaburzenia rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

            w: Borowski R. (red.), Niedostosowanie społeczne. Wybrane problemy.  Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock

2.  Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko -  sędziszowskiego.

            w: Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra. Proces kształcenia i jego uczestnicy,

            Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 

3. Recenzja książki B. Krzywosz - Rynkiewicz: Odpowiedzialność podmiotowa dzieci.

            Jak rozumieć i inspirować  jej rozwój?    w: Kwartalnik Edukacyjny, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

4. Dziecko niepełnosprawne, zaburzone w rozwoju i jego funkcjonowanie w rodzinie i dorosłym.

            w: Wielgos - Struck R., Matlęga M. (red), Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku lokalnym. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

5. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko - sędziszowskiego.

            w: Antoszewska B., Kosakowski Cz., (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej,  Wyd. Adam Marszałek, Toruń

6. Rodzina - jej funkcje i znaczenie dla jednostki i społeczeństwa.

            w: Bębas S., Jasiuk E., (red.), Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania  w rodzinie, Tom II,  Wyższa Szkoła Handlowa, Radom

7. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na przykładzie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko - sędziszowskiego.

            w:  Wolska D., Mikrut A. (red.), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,

            Studia Paedagogica  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków  

8. Formy pomocy i oparcia społecznego skierowane do dorosłych osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy.

            w: Wolska D. (red.), Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

9. Wspomaganie rozwoju dziecka - wybrane metody pracy.

            w: Barłóg K. (red.), Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych,

            Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

10. Rozpoznawanie oznak autyzmu poprzez obserwację umiejętności motorycznych małego dziecka.

            Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów