DR JAKUB CZOPEK

adiunkt

w Katedrze Pedagogiki Medialnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Medialnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]    

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Polski system medialny i jego przemiany, sytuacja tradycyjnych środków komunikowania w obliczu rozwoju nowych mediów, rozwój nowych form komunikowania w cyberprzestrzeni.

W 2014 r. opublikował przygotowaną wspólnie z Jarosławem Kinalem książkę „Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego”, będącą zbiorem wywiadów z kilkunastoma profesorami związanymi z tą uczelnią.

Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Członek Rady Programowej Akademickiego Radia Feniks.fm Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Członek stowarzyszenia MENSA Polska.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie

Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968-1989), ISBN: 978-83-7996-539-7, Rzeszów 2017.

 

Artykuły

 1. Skargi na nadawców telewizyjnych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z lat 2005-2009, [w:] Polityka i Społeczeństwo 9/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012, s. 58-79.
 2. Obraz świata w programach informacyjnych, Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 2, rok 2013, s. 117-130.
 3. Rysunkowa gra w skojarzenia. Serial animowany jako postmodernistyczna zabawa dla dorosłych, [w:] Seriale w kontekście kulturowym: gatunki, konwergencja, recepcja, Krawczyk-Łaskarzewska A., Naruszewicz-Duchlińska A., Przytuła P. (red.), Olsztyn 2014, ISBN 978-83-935581-7-9, s. 59-69.
 4.  Przejawy tabloidyzacji dzienników regionalnych Podkarpacia, [w:] Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, Furman W., Kuca P. (red.), Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-098-9, s. 86-93.
 5. 140 znaków narzędziem do wszystkiego - Twitter jako idealne medium cyfrowej współczesności?, [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Siemieniecka D. (red.), Toruń 2015, ISBN 978-83-231-3387-2, s. 307-318.
 6. Miejsce i rola Internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej, (współautorstwo z M. Wasylewicz) [w:] Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu, Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), Sosnowiec 2015, ISBN 978-83-64788-24-6, s. 141-151.
 7. Tweet jako (po)nowoczesna odmiana newsa?, [w:] Gatunki i format we współczesnych mediach, Godzic W., Kozieł A., Szylko-Kwas J. (red.), Warszawa 2015, ISBN 978-83-7561-583-8, s. 383-394.
 8. Czytelnictwo prasy specjalistycznej wśród nauczycieli małych szkół województwa podkarpackiego (współautorstwo z M. Pieniążek)[w:] Mała szkoła w przestrzeni medialnej, Wrońska M. (red.), Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-235-8, s. 125-139.
 9. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności młodzieży w Internecie w kontekście edukacji medialnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika 12/2016, Sosnowiec 2016, s. 67-74.
 10. Radio “Złote Przeboje”, [w:] Radio regionalne w Polsce, Kuca P., Wolny-Zmorzyński K., Furman W. (red.), Rzeszów 2016, ISBN: 978-83-7996-328-7, str. 298-306.
 11. Czy w edukacji jest miejsce na Big Data? Bilans szans i zagrożeń, Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 14/2017, Sosnowiec 2017, ISSN 1896-4591, s. 83-91.
 12. Nadmiarowość informacji ery społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla nauczyciela, Edukacja - Technika - Informatyka nr 3/21/2017 ISSN 2080-9069, Rzeszów 2017, s. 225-230.
 13. Dlaczego tak łatwo oddajemy mediom elektronicznym nasz czas? Kilka uwag o nieetycznej technologii, Edukacja - Technika - Informatyka 3/25/2018, ISSN 2080-9069, Rzeszów 2018, s. 201-205
 14. Transmedia story as an example of creative possibilities of fandom, Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy 23/2018, ISSN 2300-391X, Poznań 2018, s. 183-193.