DR IZABELA MARCZYKOWSKA

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  • opieka, wsparcie dziecka i rodziny z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w obszarach oddziaływań pedagogicznych oraz neurologopedycznych,
  • metodyka pracy z dzieckiem i rodziną,
  • metody wczesnej diagnozy i profilaktyki trudności