DR GRZEGORZ POLAŃSKI

Adiunkt

w Katedrze Badań Społeczeństwa Zmediatyzowanego

 

Kontakt:

Instytut Pedagogiki,

Katedra Badań Społeczeństwa Zmediatyzowanego

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

 e-mail: [email protected]

 tel. 605578286

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • wpływ technologii społecznego nasycenia, związanych z rozwojem nowych mediów, na formy relacji między ludźmi oraz na konstruowanie i definiowanie tożsamości człowieka;
 • kompetencje medialne;
 • działanie umysłu wg D. Kanhnemana i A. Tversky’ego;
 • tworzenie korzystnego klimatu w relacjach interpersonalnych versus gry psychologiczne w grupach/zespołach.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Litwińska-Malec K., Polański G. Ukradzione ojcostwo - obraz mężczyzn w reklamie telewizyjnej. W: Kornas-Biela D. (red.). Oblicza ojcostwa, TN KUL, Lublin 2001. s. 603-612.
 2. Jankowska-Rachel A., Polański G. Dziecko a umiejętności komunikowania się rodziców adopcyjnych. W: Pelc S. (red.). Przemiany współczesnej rodziny polskiej, WSI-E, Rzeszów 2010. s. 189-198.
 3. Polański G. Społeczne nasycenie a obraz świata dziadków w umysłach młodego pokolenia. W: Balogova B. (ed.). Medzigeneračné mosty - vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2012. s. 426-431.
 4. Wasylewicz M., Polański G. Prowokowane emocje na okładkach tygodników opinii. W:  Hoffman I., Kępa-Figura D. (red.), Współczesne media. Język mediów,  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s.351- 366.
 5. Polański G., Rębisz S., Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika  w opinii studentów. Krótki komunikat ze zwiadu badawczego na Uniwersytecie Rzeszowskim, W: Lukač M. (red.), Edukacia človieka - problemy a vyzvy pre 21.storočie, Wyd. Uniwersytetu w Preszowie, 2012, s. 324-331
 6. Polański G., Heurystyki wydawania sądów społecznych w mediach, W:  Morbitzer J., Musiał E. (red.), CZŁOWIEK-MEDIA-EDUKACJA, Wydawca Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2013, s. 326-332.
 7. Polański G., Wasylewicz M., Rębisz S., Postrzeganie wartości cenionych przez wybrane osoby życia publicznego, W: Hoffman I., Kępa-Figura D. (red.), Wartości w mediach. Wartości mediów, Tom drugi  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s.213- 223.
 8. Polański G., Cechy pokolenia sieci w perspektywie pokolenia Y. Raport z badań, W:  Morbitzer J., Musiał E. (red.), CZŁOWIEK-MEDIA-EDUKACJA, Wydawca Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2014, s. 296-304.
 9. Polański G., Wybrane aspekty pozytywności wobec siebie i innych osób intensywnie korzystających z mediów. Raport z badań, W: Czerski W., Wawer R. (red.), Nowoczesne media w przestrzeni edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2015, s. 47-61, ISBN: 978-83-7784-715-2
 10. Polański G., Pokolenie X i pokolenie Y - analiza wybranych aspektów funkcjonowania. Raport z badań,  W: Morbitzer J., Morańska D., Musiał E. (red.), Człowiek-Media-Edukacja. Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2015, s. 276-284, ISBN: 978-83-64927-39-3
 11. Polański G., Nauczyciel facylitator w perspektywie adolescenta, W: Denek K., Kamińska A., Kraus E., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 67-77, ISBN 978-83-64788-21-5
 12. Polański G., Gratyfikacje z korzystania z mediów, Edukacja-Technika-Informatyka, Kwartalnik Naukowy nr 3(21)2017, s. 250-255, ISSN 2080-9069.
 13. Polański G., Lokalizacja kontroli adolescentów a korzystanie z Internetu, Edukacja-Technika-Informatyka, Kwartalnik Naukowy 3(25)2018, s. 245-250, ISSN 2080-9069.