DR HAB. GRZEGORZ GRZYBEK

profesor nadzwyczajny UR

Kierownik Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Humanistyczny wymiar pedagogiki jako nauki.

Normatywne podejście w założeniach metodologicznych dla pedagogiki i nauk o rodzinie.

Rola myśli etycznej w wychowaniu, opiece,  życiu rodzinnym, społecznym.

Etyka stosowana.

Autor koncepcji naukowej: „etyka rozwoju”.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Etyka, wartość, wspólnota. Red.: V. Gluchman, G. Grzybek. „Człowiek w społeczeństwie - Človek v spoločnosti”. T. 2. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2008, ss. 168.

Grzybek G., Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju. Wyd. UR. Rzeszów 2014.

Grzybek G., Etyczne podstawy pedagogiki społecznej. Wybrane zagadnienia. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2004, ss. 134, (współautor).

Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej. Świadomość moralna, norma etyczna oraz wytyczne dla pracownika socjalnego i pedagoga społecznego. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2007, ss. 204.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza. Wyd. UR. Rzeszów 2013, ss. 120.

Grzybek G., Etyka rozwoju a wychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2010, ss. 160.

Grzybek G., Etyka, rozwój, wychowanie. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2007, ss. 105.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne (zbiór publikacji). Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2006, ss. 94.

Regionalizm, folklor, wychowanie. Red.: D. Czubala, G. Grzybek. Oświata i Kultura na Podbeskidziu. T. 1. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2004, ss. 181.

Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo. Red.: A. Garbarz, G. Grzybek. Wyd. Diecezji Rzeszowskiej. Rzeszów 2011, ss. 290.

Wokół wychowania. Red.: D. Czubala, G. Grzybek. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2003, ss. 150.

Zagadnienia społeczne. Wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna. Red.: D. Czubala, G. Grzybek. Oświata i Kultura na Podbeskidziu. T. 2. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2005, ss. 320.

Grzybek G., Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju. Wyd. UR. Rzeszów 2014.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza. Wyd. UR. Rzeszów 2013, ss. 120.

Grzybek G., Etyka rozwoju a wychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2010, ss. 160.

Grzybek G., Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Wyd. UR. Rzeszów 2016, ss. 165.

ЛЬВІВСЬКО-РЯШЕВСЬКI НАУКОВI ЗОШИТИ - LWOWSKO- RZESZOWSKIE ZESZYTY NAUKOWE, nr 3: Sacrum i profanum w kulturze - Sacrum e profanum в культурі. Red.: G. Grzybek, T. Дубровний. Wyd. UR. Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-364-5.

ЛЬВІВСЬКО-РЯШЕВСЬКI НАУКОВI ЗОШИТИ - LWOWSKO- RZESZOWSKIE ZESZYTY NAUKOWE, nr 4. Red.: G. Grzybek, T. Дубровний, B. Botwina. Eros w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze. Wyd. UR. Rzeszów 2017.

Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos społeczny. Red.: G. Grzybek, Т. М. Dubrovnyy, T. Mazepa. Wyd. Wydział Kultury i Sztuki Uniwersytet Lwowski. Lwów 2014, ss. 205.

Sacrum et profanum w kulturze. Red. G. Grzybek, T. Dubrovnyy. Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franka, Uniwersytet Rzeszowski. Lwów 2017, ss. 163.

 

Autor ponad 150 publikacji naukowych, promotor 4 prac doktorskich.