DR BOŻENA DUSZA

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Szkolnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected][email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Życie „codzienne” szkoły
 • Pedagogika medialna
 • Ewaluacja w edukacji

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

 • dobra książka
 • sport (w szczególności siatkówka)

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

 1. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia, Rzeszów: Wyd. UR, 2011, s. 208
 2. Kultura współczesna ramą sposobów bycia licealistów w roli ucznia (?) -  Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, red. Gańko -Karwowska M., Marek L., Zeszyt 7 Szczecin 2003.
 3. Problemy kształtowania tożsamości ucznia w warunkach medialnej tożsamości na sprzedaż, w:  Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, red. W. Strykowski, Poznań 2006,
 4. Piętno w szkole. Rozważania o (z)ranionej tożsamości uczniaw: Nauczyciel, między tradycją, a współczesnością, pod red. Eugenii Iwony Laski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007,
 5. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia - działania wobec nauczycieli. Doniesienie z badań, w: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty w perspektywie interdyscyplinarnej, red. R. Wawrzyniak - Beszterda, Poznań 2008, s. 163- 177
 6. Szkoła instytucją totalną? w: Kreowanie tożsamości szkoły. T 1 Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań, red. K. Chałas, Lublin: Wyd. KUL, 2009.
 7. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia - sposób bycia „dobrze wychowanego człowieka pracy” na lekcji. Doniesienie z badań, w: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Edukacja a praca, red. R. Borzyszkowska, E. Lemańska - Lewandowska, P. Grzybowski, Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009.
 8. „Zboczeńcy” w szkole (?) - „osobowości społeczne” Floriana Znanieckiego inspirującą kategorią w badaniach młodzieży w: Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości, red. M. Chodkowska, A. Mach, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 230-237.
 9. Portret ucznia w świetle wypracowań licealistów (doniesienie z badań), w: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, redM. Kowalski, A. Pawlak, A. Famuła - Jurczak, Impuls, Kraków, 2010, s. 181-189.
 10. Współcześni licealiści. Badanie sposobów bycia w roli ucznia (z wykorzystaniem koncepcji Floriana Znanieckiego), w: Dudzikowa M., Czerepaniak - Walczak, (red.) Wychowanie. Pojęcia - Procesy - Konteksty t.5, Gdańsk GWP 2010, s. 401 - 415.
 11. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia w kontekście ich środowiska rodzinnego w: N. Pikuła (red.) Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2010, s. 145 - 156.
 12. Czy liceum może być miejscem marginalizacji? w: E. Chodkowska, M. Uberman (red.) Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętego w szkole ogólnodostępnej, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011, s. 115-121.
 13. „Uczeń przeciętny”- krytyczny odbiorca mediów czy kibic?, w: T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Technologie edukacyjne - Tradycja. Współczesność. Przewidywana przyszłość, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 156-167.
 14. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia, w kontekście kultury popularnej, w: A. Gromkowska - Melosik, Z. Melosik, Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop - kulturowe (re)interpretacje, Impuls, Kraków, 2012, s. 217-229.
 15. Edukacja medialna - zaniedbany obszar w domu i w szkole, w: T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Nowe media w edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 184-198.
 16. Pedagogiczny wymiar współpracy nauczyciela z rodzicami, w: E. Dolata, S. Pusz (red.) Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 139-147.
 17. Rola nauczyciela w świadomości współczesnych licealistów, w: M. Lukac (red.), Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. storočie, wyd. Uniwersytetu w Preszowie, 2013, ISBN 978-80-555-0825-2, s. 299-304.
 18. Telewizja w codzienności dziecka przedszkolnego (raport z badań), w: J. Morbitzer, E. Musiał (red.) Człowiek Media Edukacja, wyd. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych UP im. KEN W Krakowie 2013, s. 100-109.
 19. Człowiek mądry i dobry czy bezmyślny hedonista? Rzecz o wartościach w prasie młodzieżowej, w: I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wartości w mediach, wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 79-89.
 20. Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (doniesienie z badań pilotażowych), (współautorstwo M. Zielińska) w: Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.) Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 75-91.
 21. Edukacja na odległość w opinii studentów (doniesienie z badań pilotażowych) w: Edukacja Technika - Informatyka, Kwartalnik Naukowy nr 4 (14) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 100-105.
 22. Szkolne problemy uczniów i rola mediów w ich rozwiązywaniu w: Morbitzer J., Morańska D., Musiał E. (red.), Człowiek Media Edukacja, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 56-65.
 23. Uczeń przeciętny - jaki jest? w: Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Tom XXXI, zeszyt 2 Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa praktyczna i teoretyczne rozwiązania, Lublin UMCS 2015.
 24. „Przeciętność” ucznia i mechanizmy jej generowania w środowisku szkolnym, w: Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2016, s. 169-181.
 25. Sześciolatek u progu szkoły. Raport z badań pilotażowych w małych szkołach, w: Pęczkowski R. (red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły. seria: Oblicza małej szkoły Polsce i na świecie tom 3., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 131-148.
 26. Budowanie kapitału społecznego młodzieży w kontekście szkolnej i wirtualnej „kultury nieufności” w: Edukacja Technika - Informatyka, Kwartalnik Naukowy nr 3 (17) 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 285-291.  
 27. Bajka animowana i literacka w codzienności dziecka przedszkolnego, Pedagogika, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 14/2017, s. 229- 239.
 28. Sylwetka rodzica i jego współpraca ze szkołą w oczach nauczycieli gimnazjum (doniesienie z badań)” w: Edukacja - Technika - Informatyka, Kwartalnik Naukowy nr 2 (20) 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 187-192.  
 29. Sposoby bycia dziewcząt i chłopców w roli ucznia, A. Łukasik, K. Węgrzyn-Białogłowicz, A. Englert-Bator (red.), Men and Women. Differences, similarities/ Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2017, s. 351-360, ISBN 978-83-7996-484-0.
 30. Współpraca nauczycieli z rodzicami- perspektywa nauczycieli (raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli klas gimnazjalnych), Pedagogika, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 16/2018, s. 147-157.
 31. Indywidualne teorie nauczycieli jako element kultury szkoły, Edukacja - Technika - Informatyka, Kwartalnik Naukowy nr 2 (24) 2018 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 248-253.