DR BERNADETA BOTWINA

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

 e-mail: [email protected][email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Pedagogika społeczna,
 • Kultura i społeczeństwo,
 • Globalne trendy,
 • Języki obce,
 • Rozprawa doktorska: „Wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu”.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Relacje Ukraina-Unia Europejska. Od Pomarańczowej Rewolucji do wyborów prezydenckich 2010 roku w: Polska-Ukraina teraźniejszość i przyszłość. Studia społeczno-polityczne, red. A. Andrusiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej Rzeszów-Sanok 2010.
 • Ukraina w prasie angielskiej: „The Guardian”, „The Times” i „The Observer” w: Polska-Ukraina teraźniejszość i przyszłość. Studia społeczno-polityczne, red. A. Andrusiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej Rzeszów-Sanok 2010.
 • Zmiany społeczno-ekonomiczne na Podkarpaciu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 7, red. M. Malikowski, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010.
 • Recenzja książki A. Giddensa „Europa w epoce globalnej” w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 7, red. M. Malikowski, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010.
 • Wartości współczesnej młodzieży w świetle oddziaływań rodziny i szkoły (przygotowanie do publikacji).
 • Wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych w świetle oddziaływań rodziny i szkoły” [w:] Opieka jako kategoria wychowawcza- metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym- wydawnictwo UR, Rzeszów 2016
 • Miłość i rodzina w epoce globalnej” [w:] Oblicza miłości, studia kulturoznawcze , Wydawnictwo Naukowe  Tygiel, Lublin 2016 ISBN 978-83-65598-31-8
 • Impact of globalisation on education, pros and cons-The Journal of Pedagogy/ Czasopismo Pedagogiczne 2016 ISSN 2450-8837, eISSN 2451-0106
 • Wartości deklarowane uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu, Rzeszów 2017, monografia
 • Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 4, Etos w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze, 2017, ISBN: 978-83-7996-499-4, redakcja Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnyy, Bernadeta Botwina
 • Miłość  i związki uczuciowe w ponowoczesności na podstawie opinii młodzieży szkoły średniej, [w:] Motyw miłości w wybranych tekstach literackich i innych dziedzinach kulturyWydawnictwo Naukowe  Tygiel, Lublin 2018, ISBN 978-83-65932-50-1
 • Poglądy młodzieży na temat przyszłych form życia małżeńsko-rodzinnego- Kwartalnik „Społeczeństwo i rodzina”, Lublin 2018

 

Udział w konferencjach:

 • Udział w spotkaniu z Panią Emilią Chmielową - Prezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie w dniu 12. 03.2009 na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 • Udział w debacie „Rodzina w Europie”, która odbyła się w dniu 18.04.2009 na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 • Udział w spotkaniu z ks. Tadeuszem Isakowiczem- Zalewskim w dniu 20.04.2009  na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 • Udział w II Międzynarodowej konferencji Interdyscyplinarnej nt. Przestrzeni społecznej „Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych” 5-6 maj 2009,
 • Udział  konferencji XXVI Ogólnopolski Sejmik Rodzinny „Współczesny świat-zagrożenie i wyzwanie dla małżeństwa i rodziny”, która została zorganizowana 06.-07.11.2009 przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,
 • Udział w konferencji „Oblicza stanu wojennego”, która odbyła się 12.12.2009 na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 • Udział w konferencji „Rzeszów- od miasteczka prywatnego do centrum nowoczesnej metropolii”, która odbyła się 20.01.2010 na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 • Udział w konferencji Międzynarodowej Konferencji Naukowej z odczytem „Współczesne metody oraz formy stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym”, która odbyła się 05.11.2015 na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 • Udział w konferencji „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”, która odbyła się 19.11.2015 na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 • Metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym, październik 2015 UR
 • Oblicza miłości- Fundacja Tygiel, Lublin, maj 2016,
 • Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu- 19.01.2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Koło Naukowe „ Alternatywa
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Oblicza Miłości, Przeszłość - Teraźniejszość -Perspektywy, 11.05. 2018, Lublin - Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL