DR ANNA BATIUK

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Zakład Pedagogiki Szkolnej

ul. ks. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  • problem starości w społeczeństwie informacyjnym
  • przemiany w rodzinie i ich konsekwencje

 

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

  • muzyka
  • taniec
  • sport

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

A. Batiuk, J. Chłopecki, Bieguny stagnacji i rozwoju /w:/ Rekonstrukcja regionów jako problem współpracy europejskiej, B. Jałowiecki, A. Kukliński, Uniwersytet Warszawski, Studia Regionalne i lokalne, nr 4 (37), Warszawa, ss. 422-459.

A. Batiuk, Szkolnictwo wyższe w rozwoju Rzeszowa, Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, t. 7. Rzeszów 1991, s. 161.

A. Batiuk, J. Hoff, Struktura społeczna i układ przestrzenny miast galicyjskich na początku XX wieku. (Na przykładzie Jarosławia i Łańcuta), /w:/ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej nr1, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 1995, ss.97-106.

A. Batiuk, T. Gardziel, O kapitale społecznym, społeczeństwie obywatelskim i edukacji obywatelskiej uwagi różne, Paradygmaty współczesnej pedagogiki, red. A. Klim-Klimaszewska, część 2, Siedlce 2009, ss. 97-103.

A. Batiuk, T. Gardziel, W stronę społeczeństwa obywatelskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 176 A Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2009, ss. 29-36.

A. Batiuk, Kobieta w życiu zawodowym i rodzinnym a jej obraz w mediach. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością /w:/ Pedagogika i psychologia 5, red. A. Batiuk, I. Laska, K. Szmyd, Rzeszów 2009, ss. 64-71.

A. Batiuk, Rola mediów w kształtowaniu kultury i estetyki codzienności Między misją a oglądalnością, /w:/ Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin 2010, ss. 445-449.

A. Batiuk, Problem ludzi starych w społeczeństwie informacyjnym, /w:/ red. I. Pichwa, E. Lukac, Vzdelavanie dospelych v poznatkovo orientowanej spolecnosti, Presov 2010, ss. 197-203.

A. Batiuk, Kindersztuba w czasach przemian; /w/: Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo red: A. Garbarz, G. Grzybek, Rzeszów 2011, ss. 179-185.

A. Batiuk, Konflikt pokoleń czy cywilizacyjnych zróżnicowań. /w:/ red. B. Balogowa, Medzigeneračné mosty vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity, Prešov 2012 r. ss. 94-101.

A. Batiuk, Starość poza kulturą /w:/ Rola sztuki w formacji osoby a etos społeczny red: G.Grzybek, Lwów-Rzeszów, 2014, ss. 97-106.

A. Batiuk, Rodzina a architektura społecznego świata, /w:/ red. A. Kamińska, Pedagogika, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 13/2016, ss. 69-77.

A. Batiuk, Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość, /w:/ red. A.  Kamińska, Pedagogika, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 15/2017, ss. 103-112.