DR HAB. ANDRZEJ ŁUKASIK

profesor nadzwyczajny UR

w Zakładzie Psychologii

 Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

psychologia ewolucyjna, w szczególności w kontekście teorii historii życia (life history theory), neurobiologia, psychologia związków romantycznych, zaburzenia ze spektrum autyzmu

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

magister - Uniwersytet Jagielloński,

doktor - Uniwersytet Jagielloński

doktor habilitowany - Instytut Psychologii PAN

kierownik Zakładu Psychologii, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Monografie

Łukasik A. (2007). Ewolucyjna psychologia umysłu. Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Łukasik A. (2008). Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni.  Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Łukasik A. (2015). Ewolucja - mózg - zachowania społeczne. Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Kwiatkowska A. i Łukasik A (red.). (2015). The small and big Deception: In psychology and evolutionary sciences perspective. Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Łukasik A., Węgrzyn-Białogłowicz K i, Englert-Bator A., (red.), (2017). Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and men. Differences, Similarities, Rzeszów: Wydawnictwo UR

 

Wybrane Artykuły/rozdziały

Łukasik A. (2012). Psychologiczne i społeczne konsekwencje ewolucyjnego konfliktu rodzice-potomstwo, Psychologia Rozwojowa, 17, 1, 49-64.

Łukasik A., Rybak J., Marzec M. (2014). Ewolucja wspólnego wychowu u naczelnych, Psychologia Rozwojowa, 19, 2, 9-21.

Łukasik A. & Kwiatkowska A. (2015).The universality of deception in human and animal world. W: Kwiatkowska A., Łukasik A. (red.). The small and big Deception: In psychology and evolutionary sciences perspective. Wydawnictwo UR.

Łukasik A. & Marzec M. (2015). Altruism and deceit in social reciprocity: Evolutionary perspective. W: Kwiatkowska A., Łukasik A. (red.). The small and big Deception: In psychology and evolutionary sciences perspective. Wydawnictwo UR.

Łukasik, A. (2017). Ekologia strategii reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn. W: E. Mandal (red.). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki (s. 13-31). Warszawa: PWN.

Marzec M. & Łukasik A. (2017). Love Styles in the Context of Life History Theory. Polish Psychological Bulletin, vol. 48(2) 237-249, DOI - 10.1515/ppb-2017-0027.

Łukasik, A., Wołpiuk-Ochocińska, &  A., Borawski, D. (2018). Testing the indirect effects of somatic and parental effort on stress: the roles of worldviews and coping strategies. Current Psychology, 1-14, doi 10.1007/s12144-018-0065-7

 

Pisula, W., Łukasik, A., Kawa, R. & Pisula, E. (2018). Exploratory analysis of the links among life history, reproductive strategy, autism-spectrum quotient, and quality of life. Psychology, 9, 2312-2336. doi: 10.4236/psych.2018.99132

 

 Łukasik, A., Borawski, D., i Wołpiuk-Ochocińska, A. (2019). Cechy osobowości jako mediator między strategiami reprodukcyjnymi związanymi z historią życia a światopoglądem. Moderacyjna rola płci (Personality traits as a mediator between reproductive life history strategies and worldview. The Moderating role of sex). Psychologia Rozwojowa, 24(1). DOI 10.4467/20843879PR.19.003.10594

 

 

Konferencje

Łukasik A., Ewolucyjny konflikt rodzice - potomstwo: społeczne i psychologiczne konsekwencje, XX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków, 13-16 czerwca 2011.

Andrzej Łukasik, Magdalena Marzec, Wychów wspólny - ewolucja, konsekwencje. Kierunki zastosowań współczesnej psychologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 17.01.2014.

Marzec M., Łukasik A., Style miłości w kontekście teorii historii życia. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21.09. 2014.

Łukasik A., Marzec M., Przedwczesny wytrysk z perspektywy ewolucyjnej. I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Człowiek w ewolucyjnej perspektywie, Wrocław, 23-25.10.2014.

Rybak J., Łukasik A., The Cooperative Breeding Questionnaire. I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Człowiek w ewolucyjnej perspektywie, Wrocław, 23-25.10.2014.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Konferencji  konferencji organizowanych przez Zakład Psychologii:

- Międzynarodowej Konferencji pt. „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and Men. Differences, Similarities”, Rzeszów, UR,  18-19 maja 2016 .

- Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym” Rzeszów, UR,  8- 9 marca 2018.

-Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa”, Rzeszów, UR,  23-24 maja 2019.

Członek Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice 12-13 października 2016.

Wykład plenarny Ekologia strategii reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn, I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice 12-13 października 2016.

Rybak, J., Łukasik, A, Klamut, R. Ogólnopolska Konferencja KiM, Rzeszów, 23-24.05.2019. The mother that never evolved. Przetrwanie potomstwa homo sapiens a zaangażowanie opiekunów innych niż matka

Członkostwo

 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków

 

Członek Redakcji (Editorial Board) International Journal

of Psychological and Brain Sciences

 

Amnesty International

Granty

Narodowe Centrum Nauki, Wczesne doświadczenia społeczne a zmiany rozwojowe w perspektywie ewolucyjnej teorii życia (prof. dr hab. Wojciech Pisula, dr hab. Andrzej Łukasik, dr Rafał Kawa) (1.01.2012 - 31.12.2014).

Inne

Recenzent m.in. w  Current Psychology, Sexuality & Culture, Psychological Reports,  International Journal of Psychological and Brain Science, Psychologia - Etologia - Genetyka, Psychologia Rozwojowa, WN Tygiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Artykuły popularno-naukowe w Biuletynie Zakładu Psychologii Wgląd

Członek Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Zakładu Psychologii Wgląd

Aktualne projekty badawcze:

Cecha autyzmu  a strategie reprodukcyjne w kontekście teorii historii życia (wraz z dr T. Gosztyłą oraz dr A. Łabą-Horncką)

Atrakcyjność fizyczna i moralność kobiet jako mediatory między wysiłkiem somatyczno-rodzicielskim a pożądaniem seksualnym (wraz z dr A. Wołpiuk-Ochocińską)