DR ALICJA KUBIK

starszy wykładowca

w Zakładzie Edukacji Literackiej Dziecka

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Edukacji Literackiej Dziecka

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail:  [email protected]

tel. (17) 8721823

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • wczesna edukacja dziecka,
 • język uczniów w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
 • słownictwo podręczników szkolnych.

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Uczestnictwo nauczyciela w wychowaniu językowym dzieci siedmio-  i dziesięcioletnich. W: Literatura i sztuka a wychowanie. Pod red. J. Kidy, Rzeszów 2001, s. 223 - 229.
 2. Rola ćwiczeń frazeologicznych w rozumieniu słownictwa obcego przez uczniów klas  I-III. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, t. 16, pod red. H. Synowiec. Katowice 2001, s. 125 - 139.
 3. Testy słownikowe w badaniu umiejętności językowych uczniów klas początkowych. W służbie szkole i nauce, pod red. A. Maszkego. Rzeszów 2001, s. 137 - 143.
 4. Kultura a kształtowanie pojęć historycznych u uczniów w młodszym wieku szkolnym. W: Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą, pod red. J. Kidy i L. Wowk, Rzeszów 2002, s. 159 - 170.
 5. Słownictwo wartościujące w podręczniku „Wesoła szkoła”. W: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów oświatowych, pod red. J. Kidy. Rzeszów 2003, s. 249 - 253.
 6. Podstawy edukacji europejskiej w nauczaniu zintegrowanym. W: Język, kultura, nauczanie i wychowanie, pod red. J. Kidy. Rzeszów 2004, s. 31 - 38.
 7. Metody nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - relacja z badań. W: Język, kultura, nauczanie i wychowanie, pod red. J. Kidy. Rzeszów 2004, s. 142 - 147.
 8. Z badań nad językiem mówionym nauczycieli klas początkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 24. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 2, pod red. J. Potocznego. Rzeszów 2004, s. 66 - 73.
 9. Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej - teoria a rzeczywistość. W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka pedagogiczna, pod red. J. Szempruch. Rzeszów 2006, s. 119 - 129.
 10. O wychowaniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym. W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce,  pod red. Z. Frączek i B. Szluz. Rzeszów 2006, s. 239 - 247.
 11. Praca z wierszem w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej teoria a rzeczywistość szkolna. Zeszyty Naukowe UR. Pedagogika i Psychologia 3, pod red. J. Szempruch. Rzeszów 2006, s. 187 - 197.
 12. Aspekty procesu integracji europejskiej w opinii studentów (współautorka - Anna Hadała). W: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, pod red. S. Dylaka, R. Pęczkowskiego, P. Denicolo. Poznań - Rzeszów 2006, wersja elektroniczna.
 13. Kompetencja komunikacyjna uczniów nauczaniu zintegrowanym. W: Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych, pod red. J. Kidy. Rzeszów 2007, s. 343 - 350.
 14. Z badań nad nabywaniem kompetencji fonologicznej dzieci rozpoczynających naukę czytania. W: Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, pod red. E.I. Laski. Rzeszów 2007, s. 26-33.
 15. Rola aktywności twórczej w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym. Zeszyty Naukowe UR 58. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 5, pod red. A. Batiuk, E.I. Laski, K. Szmyda. Rzeszów 2009, s. 291 -297.
 16. Potrzeby edukacyjne dzieci „ryzyka dysleksji” - teoria a praktyka szkolna. W: Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, pod red. M. Chodkowskiej i M. Uberman. Rzeszów 2010, s.356 - 362.
 17. Płaszczyzny integracji w edukacji wczesnoszkolnej - mit czy rzeczywistość. W: Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości. T. II, pod red. K. Szmyda, E. Dolaty i A. Śniegulskiej. Wyd. UR. Rzeszów 2012, s. 112 - 125.
 18. Prawa dziecka w pedagogice Janusza Korczaka. W: W trosce o dziecko. Rozważania w kontekście pedagogiki Janusza Korczaka, pod red. A. Bajorek, K. Serwatko, A. Śniegulskiej. Sanok 2012, s. 65 - 82.
 19. Kompetencja komunikacyjna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W: Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej. Pod red. E. Dolaty, S. Pusz. Wydawnictwo UR. Rzeszów 2013, s. 125 - 138.
 20. Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej - mit czy rzeczywistość. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny T.XXXIV, z. 2 - 2015, s. 112-122.
 21. Poziom umiejętności czytania uczniów w młodszym wieku szkolnym - doniesienia z badań. W: Medycyna i nauki pokrewne - wybrane zagadnienia, pod red. B. Zdunek i M. Olszówki. Lublin 2016, s. 83 - 111.
 22. Działania pozorne we wczesnej edukacji dziecka. W: Kategorie (nie)obecne w edukacji, pod red. A. Domagały-Kręcioch, B. Majerek. Wyd. Impuls, Kraków 2017, s. 125 - 137.
 23. Komponenty i uwarunkowania gotowości szkolnej współczesnych sześciolatków. W: Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej, pod red. K. Barłóg. Wyd. UR. Rzeszów 2017, s. 175 - 185.