DR AGNIESZKA DŁUGOSZ

adiunkt

w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki

 

Kontakt:

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

ul. Ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zainteresowania naukowe dr Agnieszki Długosz koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • świat wartości człowieka w obliczu przemian współczesnego świata;
 • motywacja i umiejętność uczenia się przez całe życie;
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem wielorakich informacji;
 • wykorzystanie laboratorium innowacji i-Lab w rozwijaniu myślenia twórczego uczniów, studentów, nauczycieli;
 • zmiany na rynku pracy spowodowane rozwojem technologii (nowe formy pracy, poszukiwanie pracy, bezrobocie, patologie wynikające z nadmiaru lub braku pracy).

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Długosz A., Znaczenie rodziny w wychowaniu do wolności (w:) Wartości w pedagogice. Teoria i praktyka, red. W. Furmanek, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, s. 331-336, .ISBN 978-83-7338-653-2.
 2. Długosz A., Rozwijanie twórczej aktywności uczniów (w:) „Edukacja - Technika - Informatyka”, „Rocznik Naukowy” nr 2, cz.1: Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. Rzeszów 2011, s. 73-81, ISSN 2080-9069.
 3. Długosz A., Rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów (w:) Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, red. M. Duris, Banska Bystrica 2011, s. 367-372, ISBN 970-80-557-0265-0.
 4. Długosz A., Problematyka badania umiejętności czytania w refleksji pedagogicznej. Edukacja - Technika - InformatykaWybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. „Rocznik Naukowy” nr 3/2012-1. Rzeszów 2012, s. 272-278, ISSN 2080-9069.
 5. Długosz A., Przedsiębiorczość w pracy zawodowej (w:) „Technicka a vzdelávanie“, nr 1/2012, s. 63-65, ISSN 1338-9742.
 6. Długosz A., Visualization in the educational process, Nitra 2012. ISBN 978-80-558-0072-1. EAN 9788055800721.
 7. Długosz A., Granice wolności w edukacji szkolnej (w:) Wartości w pedagogice. Wolność, odpowiedzialność, godność we współczesnej pedagogice, red. W. Furmanek, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, s. 49-54, ISBN 978-83-7338-882-6.
 8. Długosz A., Rozwijanie twórczej aktywności uczniów na lekcjach techniki (w:) Edukacja - Technika - InformatykaWybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. „Rocznik Naukowy” nr 4/2013-1. Rzeszów 2013, s. 71-76, ISSN 2080-9069.
 9. Długosz A., Furmanek W. (red.), Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna. Napięcia i współistnienie różnych wartości, Rzeszów 2014, ss. 244, ISBN 978-83-7996-001-9.
 10. Długosz A., Odpowiedzialność nauczyciela kategorią aksjologiczną (w:) Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna. Napięcia i współistnienie różnych wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów 2014, s. 146-158, ISBN 978-83-7996-001-9.
 11. Długosz A., Trudności nauczycieli związane z rozwijaniem twórczości uczniów we współczesnej szkole (w:) Edukacja - Technika - Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. „Rocznik Naukowy” nr 5/2014-1. Rzeszów 2014, s.109-115, ISSN 2080-9069.
 12. Długosz A., Wykorzystanie laboratorium innowacji w rozwijaniu twórczego myślenia uczniów (w:) Edukacja - Technika - Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. „Rocznik Naukowy” nr 5/2014-1. Rzeszów 2014, s. 116-121, ISSN 2080-9069.
 13. Długosz A., Waldemar Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka (z aksjologicznego punktu widzenia), wyd. UR, Rzeszów 2013, ss. 304, ISBN 978-83-7338-872-7 (w:) Edukacja - Technika - Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. „Rocznik Naukowy” nr 5/2014-1. Rzeszów 2014, s. 321-323, ISSN 2080-9069.