Komunikaty redakcji

8 marca 2020 r. - Redakcja rocznika „Kultura - Przemiany - Edukacja” informuje, iż artykuły i materiały do tomu 9 za 2021 rok przyjmuje do 31 maja br.