EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Wydziału Pedagogicznego

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

przy współpracy z:

Pracownią Technologii LLL (Lifelong Learning) i Pracowni Optymalizacji Transferu Wiedzy

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej

 

ZAPRASZA

 

do udziału

 

w XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

Rzeszów 23-25.09.2019

 

organizowanej przy współpracy z:

 

Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytutem Nauk o Polityce, Wydziału Socjologiczno-Historycznego

Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej

Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego:

Pracownią Technologii LLL (Lifelong Learning)

Pracownią Optymalizacji i Transferu Wiedzy

Pracownią Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Pracownią e-learningu

Kołem Naukowym: Edukacja Bez Granic

 

 

pod patronatem

 

JM Rektora

Uniwersytetu Rzeszowskiego

oraz

Dziekana Wydziału Pedagogicznego

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dra hab. prof. UR Ryszarda Pęczkowskiego

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

- poczta elektroniczna: [email protected]

- strona internetowa: http://www.konferencjaeti.ur.edu.pl/index.html