Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych

KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW I PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

 

1.jpg [64.19 KB]

Opiekun: dr hab. Prof. UR Krystyna Barłóg

 

Zarząd KNPiPS:

Prezes: Natalia Stawiarska 

Z-ca prezesa: Angelika Ferenc

Sekretarz: Anna Jacek

 

Kontakt:

Kolegium Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail:

[email protected]

[email protected]

 

Misja KNPiPS:

Poznanie wielokontekstowości funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, metod i form pracy z osobami z niepełnosprawnością, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Cele KNPiPS:

 • Próba prowadzenia profesjonalnych badań naukowych,
 • Poznanie różnych obszarów funkcjonowania osób, a szczególnie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
 • Organizowanie konferencji, sympozjów naukowych, prezentacja badań naukowych prowadzonych przez Koło,
 • Organizowanie spotkań, wykładów wybitnych profesorów oraz innych osób zajmujących się podejmowaną przez Koło problematyką,
 • Poznanie metod i form pracy z osobami z niepełnosprawnością, a szczególnie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Nawiązanie współpracy z instytucjami, organizacjami stowarzyszeniami, specjalistami zajmującymi się pomocą dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparciem dla ich rodzin,
 • Organizowanie interesujących warsztatów dla studentów Koła,
 • Organizowanie spotkań dla dzieci o zagrożonym rozwoju, ich rodziców i opiekunów,
 • Organizowanie spotkań dla rodziców, rodzin dzieci o zagrożonym rozwoju oraz ze specjalistami,
 • Wyjazdy studentów Koła do innych ośrodków akademickich oraz do instytucji specjalistycznego wsparcia.
 • Nawiązanie kontaktu z innymi Kołami Naukowymi z innych uczelni, które podejmują podobną problematykę,
 • Integracja członków KNPiPS celem wymiany doświadczeń i poglądów,
 • Stała współpraca studentów KNPiPS z instytucjami pomocowymi oraz ze studentami z ograniczeniami sprawności,
 • Rozpowszechnianie wyników badań prowadzonych przez członków Koła na konferencjach i sympozjach oraz publikacja uzyskanych wyników z badań w studenckich Zeszytach Naukowych i innych pracach pod redakcją.

 

Zadania KNPiPS:

Zadania zawierają się w następujących problemach badawczych:

 1. Rodzina jako system wspomagania rozwoju i społecznego wsparcia.
 2. Między inkluzją, a tendencjami do wykluczania.
 3. Poczucie sensu i jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodziny.
 4. Hierarchia wartości oraz postawy wobec inkluzji osób wspomagających.
 5. Empatia w pomocowych oddziaływaniach wspomagających.
 6. Trajektoria cierpienia, postawy rodziców, rodzeństwa, dziadków wobec dziecka z niepełnosprawnością.
 7. Diagnoza dla rozwoju: diagnozowanie potencjałów, specjalnych potrzeb uczniów ze SPE.
 8. Metody i formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.
 9. Edukacja włączająca - wyzwaniem dla szkoły i przestrzeni wspomagającej.
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci o zagrożonym rozwoju.
 11. Wspomaganie rozwoju i odkrywanie predyspozycji do uzdolnień u dzieci.
 12. Wsparcie edukacyjne dzieci ze SPE w szkole masowej.
 13. Gotowość szkół masowych do przyjęcia dzieci ze SPE.

 

Formy aktywności KNPiPS:

 • Wyjazdy do instytucji organizujących pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin,
 • Spotkania i dyskusje z osobami organizującymi pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin,
 • Zapraszanie teoretyków oraz praktyków zajmujących się działalnością terapeutyczną,
 • Organizowanie spotkań z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z ich rodzicami,
 • Prowadzenie badań naukowych: pilotażowych, monograficznych oraz empirycznych w zakresie oddziaływań terapeutyczno-diagnostycznych dotyczących dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Redagowanie publikacji, oraz publikowanie w studenckich czasopismach naukowych,
 • Współpraca z Kołami Naukowymi funkcjonującymi przy innych uczelniach,
 • Udział w konferencjach naukowych związanych z kanonem zainteresowań Koła Naukowego,
 • Realizacja grantów naukowych.

 

 

Lista członków KNPiPS:

 1. Dorota Bałamut
 2. Gabriela Domaradzka
 3. Agnieszka Drozd
 4. Alicja Elgass
 5. Angelika Ferenc
 6. Anna Jacek
 7. Janusz Kawa
 8. Celina Klojzy
 9. Maciej Kokoszka
 10. Izabela Mazur
 11. Natalia Stawiarska

 

PROJEKTY BADAWCZE KNPiPS: 

 1. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły - 2015 r.
 2. Szkoła przyjazna dla dzieci z niepełnosprawnością - 2015 r.
 3. Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością - 2016 r. 
 4. Poczucie sensu i jakości życia młodzieży z niepełnosprawnością - 2017 r.
 5. Między integracją - inkluzją a normalizacją - 2017r.
 6. Bariery czy zmiana? Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej - 2018 r.

 

PUBLIKACJE  KNPiPS: 

 1. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, 2017
  1. Alicja Kurasz (2017), Katechizacja i przygotowanie do sakramentów dzieci z autyzmem (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 48-57.
  2. Natalia Kwoka (2017) Adaptacja uczniów z autyzmem do warunków szkoły masowej w opinii nauczycieli i wychowawców(w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 81-87.
  3. Monika Głód (2017) Problemy z komunikacją u dziecka z autyzmem i możliwości terapii (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 102 - 108.
  4. Karolina Kapica (2017) Współpraca rodziców dzieci z autyzmem z terapeutami(w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 140 - 154.
  5. Karolina Kapica (2017) Stereotypy społeczne wobec dzieci z autyzmem, (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 166-183.
 2. Szkoła wspierająca dzieci z niepełnosprawnością, Barłóg, Dominika Karcz, Janusz Kawa, Klaudia Sabat-Zabłotni, Wyd. UR Rzeszów, 2017
 3. Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, 2017
  1. Klaudia Sabat-Zabłotni (2017) Biblioterapia kobiet ofiar przemocy (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 56- 63.
  2. Katarzyna Ginalska-Połomska, Ewelina Ginalska-Rak (2017) Praca z dzieckiem Metoda krakowska (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych- perspektywa- life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 77- 87.
  3. Natalia Kwoka (2017) Metoda Ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - od tradycji ku współczesności (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 88- 94.
  4. Janusz Kawa (2017) Metody pracy z uczniem zdolnym (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 95-108.
  5. Aleksandra Warcaba, Gabriela Nagórna (2017) Metoda Weroniki Sherborne w pracy zdziećmi z niepełnosprawnością (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 121-130.
  6. Karolina Bieniarz, Alicja Eglass, Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi zniepełnosprawnością (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 131- 140.
  7. Dominka Gołąb, Dominika Szczepanik (2017) Terapia plastyczna w procesie wspomagania rozwoju komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną(w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 143-152.
  8. Dominika Karcz, Karolina Nowak, Muzykoterapia - wspomaganie terapii poprzez dźwięk imuzykę (w) Metody i formy w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 153-161.
  9. Barbara Maciąg-Bebło, Justyna Michalewska (2017) Metoda Dennisona jako metodawspomagająca rozwój dziecka z niepełnosprawnością wieloraką (w) Metody i formy w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 162-172.
  10. Monika Godos, Barbara Szetela, Izabela Zajdel (2017) Rola rodziców wychowaniu dziecka zwadą słuchu (w) Metody i formy w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 195-205.
 4. Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej, Barłóg, M. Kokoszka, Wyd. UR Rzeszów, 2019
  1. Marzena Baran (2019) Gotowość kandydatów na nauczycieli do edukacji inkluzyjnej w szkole ogólnodostępnej (w) Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej, K. Barłóg, M. Kokoszka, Wyd. UR Rzeszów, s. 98-113.
  2. Maciej Kokoszka (2019) Edukacja w procesie readaptacji społecznej skazanych (w) Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej, K. Barłóg, M. Kokoszka, Wyd. UR Rzeszów, s. 114-123.
  3. Klaudia Sabat-Zabłotni (2019) Inkluzja społeczna byłych więźniów- szanse czy bariery w perspektywie przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych (w) Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej, K. Barłóg, M. Kokoszka, Wyd. UR Rzeszów, s. 125-141.
 5. Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, 2019
  1. Joanna Trzyna, Ewa Materna, Janusz Kawa (2019) Wyzwanie, oczekiwanie i funkcje rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów.
  2. Klaudia Sabat-Zabłotni (2019) Jakość życia czyli bezsens, a może sens egzystencji studentów z niepełnosprawnością (na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego) (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 86.
  3. Janusz Kawa, Joanna Trzyna (2019) Poczucie sensu i jakości życia oraz charakter uczestnictwa młodzieży studiującej z niepełnosprawnością w życiu społeczności lokalnej (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 106.
  4. Katarzyna Ginalska-Połomska, Ewelina Ginalska-Rak (2019) Wykształcenie jako jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 116.
  5. Ewa Materna (2019) Poczucie sensu życia niepełnosprawnych studentów i ryzyko zachorowań suicydalnych (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 182.
  6. Janusz Kawa, Joanna Trzyna (2019) Być albo nie być - dialog niepełnosprawni - pełnosprawni (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 196.

 

Osiągnięcia KNPiPS:

 • Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie StRuNa w kategorii „Koło Naukowe Roku 2016”;
 • I nagroda dla dr hab. prof. nadzw. UR Krystyny Barłóg w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2016;
 • III nagroda MNiSW dla Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych w Konkursie StRuNa w kategorii: KOŁO NAUKOWE ROKU 2017;
 • I nagroda dla Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych przyznana na Gali Naukowca Uniwersytetu Rzeszowskiego w kategorii: INNOWACYJNY PROJEKT ROKU 2019;
 • I nagroda dla Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych przyznana na Gali Naukowca Uniwersytetu Rzeszowskiego w kategorii: NAJPOPULARNIEJSZE KOŁO ROKU 2019.