Akademickie Koło Naukowe Familiologów

 

Opiekun Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów: dr hab. Urszula Gruca - Miąsik, prof. UR

Zarząd Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów

Rok akademicki 2015/ 2016

 

 

Przewodnicząca: Kamila Kucza

e-mail: [email protected]

Z-ca przewodniczącej: Jolanta Krzysztoń

Skarbnik: Monika Antoszczak

Sekretarz: Aleksandra Kornaga

Kronikarz: Beata Kondrat

Nasza misja, cele oraz zadania jakie sobie stawiamy:

 

Pomoc najuboższym, potrzebującym, rodzinom wielodzietnym, sierotom, ludziom skrzywdzonym przez innych ludzi bądź los - to cel działalności Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów działającego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Familiolodzy rozpoczęli swoją działalność

w roku akademickim 2003/2004 (semestr letni) pod kierunkiem dr Urszuli Grucy - Miąsik, która jest po dzień dzisiejszy naszym opiekunem naukowym służącym zawsze dobrym słowem i wsparciem.

Tyle lat aktywności Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów to wiele wspaniałych akcji charytatywnych, osiągnięć naukowych - referaty, publikacje, praca samokształceniowa, liczne uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych, jak również organizacja tychże przedsięwzięć. Nie sposób wymienić wszystkie, gdyż ich mnogość jest dla nas samych imponująca.

 Działalność Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów to także My i Nasze odczucia. Z każdym rokiem nowi, chętni członkowie wnoszą w nasze szeregi zapał i chęci do działania, co daje pozostałym wiarę, że ludzie naprawdę chcą bezinteresownie służyć pomocą. Dla każdego z członków Koła Naukowego spotkania, wspólna praca, przygotowania oraz realizacja założonych celów, to nie tylko doświadczenie, próba sprawdzenia siebie, ale przede wszystkim niezapomniane chwile, piękne wspomnienia, a także wspaniali ludzie, którzy swoją kreatywnością, radością i bezinteresowną pomocą sprawiają, że życie ludzkie nabiera wartości i sensu, że na twarzach dzieci z Domu Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego, ludziom samotnym, niepełnosprawnym czy też po prostu zmęczonym życiem i codziennymi problemami pojawia się uśmiech. Spotkania z ludźmi czynią życie bogatszym, a koło naukowe SKNF daje możliwość odnalezienia własnego ja, własnej filozofii życiowej. Nie jesteśmy sami, gdy droga życiowa staje się zbyt trudna.

Niektóre spośród naszych osiągnięć:

Działania naukowe:

 • Czynne uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji: Edukacja. Oczekiwania a rzeczywistość;
 • Czynne uczestnictwo w Konferencji: Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie?oraz współorganizacja tegoż spotkania;
 • Uczestnictwo w wykładzie: Program Pozytywnego Rodzicielstwa;
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Rodzina- tożsamość i siła",

 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Rodzina zagrożona dysfunkcjami. Metody pomocy i wsparcia";

Działania charytatywno - pomocowe:

 • Sprzedaż własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych na rzecz podopiecznych Fundacji Mimo Wszystko  przy współpracy Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej;
 • Sprzedaż własnoręcznie wykonanych pierników z których dochód umożliwił podopiecznym Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta organizację i animację czasu wolnego;
 • Zbiórki plastykowych nakrętek na rzecz chorych dzieci;
 • Zbiórki do puszek na wybrany cel;
 • Współorganizowanie imprez z okazji Powitania Wakacji i Wizyty Mikołaja dla podopiecznych Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta;
 • Prowadzenie zabaw andrzejkowych dla min. Świetlic socjoterapeutycznych, klas szkolnych;
 • Czynne uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”, jako Wolontariusze i Darczyńcy;

 

 

Działania samokształceniowe:

Organizacja i uczestnictwo w kursach i warsztatach

 • Alternatywne systemy komunikacji, podstawy języka migowego;
 • Mediator - zadania i kompetencje;
 • Podstawy origami
 • Szyfrowanie w podchodach harcerskich i nie tylko
 • Dyskalkulia;
 • Prowadzenie grup profilaktycznych i terapeutycznych.

 

Podjęliśmy współpracę z:

 • Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Barka”;
 • Wolontariatem Studenckim „Projektor”;
 • Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim;
 • Schroniskiem dla Bezdomnych Kobiet w Racławówce;
 • Domem Dziecka w Łące i w Rzeszowie;
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Górnie;
 • Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie;
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Rzeszowie (opracowywanie wyników badań przesiewowych uczniów mających trudności w pisaniu);
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Samorządem Studenckim Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Psychologów - Klanza;
 • Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie.